Nostradamus - Letters Inedites - Mails 16 to 30
 

Letter 16

Clariss. viro virtute et eruditione praestanti D.M. Nostratamo doct. artis medicae et mathematico incomparabili domino suo s.p. [23 vº-25 vº]

Clariss. D. Nostradame, saepius ad te scripsi proximis sex mensibus de genesi illa quam mense Aprili ad te remisi, orans ut eam Latinam dictare velles [24 rº] alicui scribarum tuorum, qui paulo crassioribus characteribus eam exararent, sed totis his sex mensibus à te nihil accepi literarum, nihil responsi. Itaque quid cogitem nescio vereorque magnopere ne id aegré tuleris aliterque quam ego feci acceperis, quod tibi explicationem geniturae tua manu scriptam remisi. Sed crede hoc meae fidei, nonnisi optimo animo hoc esse a me factum et urgente necessitate; nemo enim eorum, quos permultos Gallos adhibui ad lectionem et interpretationem illius scripti, se inde explicare potuit; credo quod Astrologica non intelligerent, mihi vero inscitia linguae Gallicae obstitit. Cum itaque quod agerem non haberem aliud, visum fuit et Domino Liparino medico hospiti meo, in cuius aedibus nunc dego, ut ad te remitterem scriptum, cum petitione ista, ut in Latinum sermonem conversum describeretur paulo [24 vº] crassioribus characteribus. Haec et non alia fuit consilii mei ratio, ut arbitror, non reprehendenda. Itaque etiam atque etiam à te peto, clarissime vir, ne mihi ob id succenseas, si forte remissio illa tibi molesta fuerit, ut non dubito fuisse. Interea tamen thema seu figuram descripseram é tuo exemplari, eamque domino isti in Germaniam misi atque indicavi te figuram illam copiosé quadraginta capitibus exposuisse, .et quaedam de fodinis metallicis, quae sciebam ei non ingrata futura, praesertim his temporibus quae ei admodum calamitosa et adversa fuerunt. Incidit enim in magnum infortunium et iacturam rerum suarum; qua de re si velles, paulo post multa ad te perscribere possem. Sed lectis literis meis et viso themate tuo coque elogio, quod adieceras margini, NOLI DESISTERE COEPTIS, aliquantulum respiravit, et nunc à te vehementer petit ut absolvas eam explicationem geniturae, ut [25 rº] videat quid spei sit reliquum. Labores tuos cupit liberaliter remunerari, et iam à me consilium quaesivit, an praesente pecunia, an vero pateris seu poculis argenteis inauratis more Germanico, ut in Principum mensis apponuntur, delecteris magis, idque mihi velim verbulo uno significes. Iste Dominus vir est valdé bonus et indignus ista calamitate, in quam incidit una cum suo fratre lapsis facultatibus. Sed interea tamen tibi ut liberalissimé satisfiat, et ipse cupit et potest et ego omnino volo. Quod si qua futura est eius fortuna in metallicis deinceps, ut tu significas, crede mihi, ita se erga te geret, ut virum bonum, gratum ac memorem officii et beneficii tui dicas esse. Postremo rogo te etiam atque etiam, clarissime D. Nostradame, ut de voluntate tua certiorem facere me velis neque de mea fide quidquam dubites, etsi negotium hoc paulo diutius protractum est, ob cas [25 vº] quas dixi supra calamitates. Literas tuas si Lugdunum ad Christophorum Craftium mercatorem Germanicum miseris, habitat is in vico de Tremassac, in aedibus de Balieux (1), sed literas firmiter obsignato. Sin vero hue Biturigas miseris, inveniar in aedibus D. Ioannis Liparini Medici, qui plurimam salutem suo nomine à me tibi adscribi rogavit. Si non tam subito perfici potest genitura illa, saltem hoc rogo, ut mihi literis tuis voluntatem tuam significes. Nam nihil mihi gratius tuis literis quantumlibet brevibus accidere possit. Valde enim vereor ne te offenderim imprudens, quod nihil hactenus à te acceperim literarum. Bene et feliciter vale. Data Biturigibus ad XII. calendas Octobris anna Domini M.D.LX.
Tuae excellentiae addictus
Laurentius Pomeranus

With very eminent, very virtuous and very scholar, the sior Michel Nostradamus, incomparable doctor in medicine and mathematic, its maitre, hello.

Very eminent sior Nostradamus, I wrote several times to you during these last six native months about the theme that I have you renvoye in April, [ sic for ] March while asking you to agree to dictate the Latin text of it has one of your secretaries who writes it in letters a little larger; but, during these six months, I received your share no answer. I can really only think and I fear that you do not have ete upsets.

Would you have badly taken the fact that I have you renvoye your study handwritten of the native theme? Believe me, If I acted thus, it is without animosite and presses by the necessite: none the French have who I have request for dechiffrer and of interpre' for the third time this writing does not have of it ete able. I think that they knew nothing in astrology there; as for me, I do not know rather well francqais it. What could I thus make of other? It me A seems, as well as for Doctor Liparin, my host (at which I currently remain), that it was necessary to return you this writing while asking you to do it Latin rediger and to write in larger letters. I did not have of other intention and does not think of having acted in a reprehensible way. I you beg again, very eminent maitre of it, are not fache against me, has to suppose that this reference of document has seems to you importunate.

I have very the same one reproduced the figure of your theme and addressed it has my maitre, in Germany, while precisant to him which you had comments on this theme in forty chapters. I knew that it would be content with what you had said of the mines the metaux one, considering the business had cause many deboires recently to him. Indeed it underwent serious losses; if you want well, I will be able to maintain you more in detail. It at least received my letter and considering the theme makes by you, with the marginal mention: " do not give up your company "; it thus has a little respire'.

It asks you A present with insistence a little more explanations: which hope remains him? It largely has the intention of remunerer your work. It has request consulting to me on this subject: prefe' do you rez of the money or many cuts of money dore' has the German fashion, which it could to you expedier at the beginning of the month? Answer on this subject in a few words to me.

The character in question is an excellent man, quine merite not so much of calamities (his/her brother and, indeed, underwent serious losses to him). That will not empechera it however you dedommager with generosity, it has of it the intention and the possibilite', it is also what I wish myself If however it must from now on make fortune in the mines, as you seem to prevoir it, believe me, you do not have has to feel sorry for you in the way in which it will recompensera your services.

I allow myself nsister, noble Nostradamus, so that you announce your intention to me; be ensures of my goodwill has your regard, and conside' rez that the business in question is already in good way; ne' do not gligez what I said to you of the tests undergone by my friend.

If you address your mail at Christoff Kraft, German merchant, has Lyon, will know that it remains street of Tremassac, house of Balleux; seal your letter well. If however you m ' e' crivez has Bourges, I y reside in Doctor Jean Liparin, doctor, which asks me to transmit his pleasant greetings to you. If however you did not have time to work in a short delail has the e' tude theme of birth, be at least pleasant enough to announce your intention to me on this subject. Nothing could m ' being more pleasant than a word of you, however in short is it. I espere that I do not have you offence, was this by inadvertency, which would justify your silence.

Good-bye and good luck.
Bourges, September 20 1560.

Letter 17

Nobiliss. medico simul et astrologo D. Mich. Nostradamo valde amico suo Hieronymus Purpuratus s. [26 rº-27 v'].

Hieronymus Purpuratus (1) Ioannis Francisci filius natus est Augustae Taurinorum anno à Christo nato M.D.XVII. die XX. Augusti sub auroram. Complevit annum XLIII. die XX. Augusti M.D.LX.
Alexander Purpuratus Hieronymi filius natus est in civitate Salutiarum anno M.D. XLVIII. die XXIII. Decembris sub meridiem, et potius ante, quàm post meridiem. Agit hodie annum XII., quem complebit die XXIII. Decemb. huiusce anni M.D.LX.
Quaeritur in genere primo de figura et iudicio universali patris et filii, secundo quid utilius futurum filio, professione patris magis literaria quam militaris, an sola militaris, an mixta, an aulica, an mixta aulae et militiae.
[26 vº] Quaeritur item in specie de revolutione praesentis anni M.D.LX. incipiendo à die XX. Augusti pro patre, et à die XXIII. Decemb. pro filio, et utrum assecuturus sit filius quod à Rege petitur de superviventia alterius ex dignitatibus paternis.
Quaeritur etiam num verum sit quod quidam Astrologus dixit in revolutione anni huius M.D.LX. pro patre Saturnum in septima damnum adferre uxori et destruere inimicos eius, et quomodo id intelligi debeat.
Quidque possit utrique revolutioni officere aut iuvare eclipsis Solis, quae incidit hoc anno M.D.LX et die XXI. mensis Augusti.
Gratissimum quoque fuerit sequentium annorum etiam habere aliquot revolutiones.

[27 r] [Thème de Hieronymus Purpuratus]
HIERONYMI PURPURATI REGII CONSILIARII AN. CHRIS. M.D.XVII. D. ' XIX AUGUSTI H. XVI. M.XV.PM. AL. PO. XLIIII.

[27 vº] [Thème d'Alexander Purpuratus]
ALEXANDRI PURPURATI HIERONYMI F. GENESIS AN. SA. M.D.XLVIII. D. § XXII. DECEMBR. HO. XXIII. M.XLV. P.M. PO. AL. XLIIII.

Jérôme PURPURAT to NOSTRADAMUS

To the very noble physician and astrologer, the [sieur] Michel Nostradamus, his very dear friend, Jérôme Purpurat, hello.
Jérôme Purpurat (1), son of Jean François, was born to Turin, the year of grace 1517, August 20 at dawn. He has therefore been 43 years old August 20 1560.
Alexander Purpurat, son of Jérôme, was born to Saluces in 1548, December 23, verse noon (rather before after). He is therefore aged of 12 years, he will reach this age December 23 1560, Questions: 1° themes of father and of son, and they [interpré] general [tation]. 2° Profession of son? will she be more literary how military, such the one of his father, or only military? Load to the court? Or career at a time of court and of army?
Item~ solar Revolutions of the present year (for the 20 August and 23 December). will The son get he of king the leftover of the a some offices of his father?
Item- That does there have he of true in this assertion of an astrologer, to the terms of who Saturn, in Base house of father, would be unfavorable to his wife and would destroy his enemies? How it is necessary to understand it?
By elsewhere, in what he eclipsed of Sun of 21 August 1560, does she can to influence in well both revolutions? One would appreciate the revolutions of the some years also to coming. [ Theme of Jérôme PURPURAT;]

Jérôme Purpurat, counselor of king, the year of Christ 1517, on Wednesdays 19 August, 16 hours 15 minutes after noon, è 44° of latitude. [ Theme of Alexander PURPURAT:] Alexander ^ Purpurat, son of Jérôme, the year of grace 1548, on Saturdays 22 December, 23 hours 45 minutes after noon, to 44° of latitude. (1) One finds Jérôme of Purpurat elsewhere.

Letter 18

Ornatiss. viro eruditione simul ac prudentia praestantiss. D.M. Nostrad. doct. artis medicae et mathematico incomparabili domino suo s.p. [27vº-32 vº]

??ad?sta? ?a?a??? ??a? f??a? a??a p??e??a? (1)

Tardissimae sunt bonae horae Deorum, ait Theo-[28 rº]-critus, sed, ubi advenerint, supra modum gratae. Ita scriptum tuum quod iam longo tempore summa cum desiderio inter spem metumque suspensus expectaveram, adeo gratum, adeo exoptatum mihi advenit, ut nihil supra. Intelligo autem ex tuis literis, clariss. D. Nostradame, id quod vehementer miror, literas meas, quas toto hoc anno saepius ad vos misi, rarissimas esse perlatas. Sed sic solet feré evenire studiosorum literis, cum interim mercatorum literae multo sint meliore conditione et fortuna; gratulor tamen binas quas hactenus à te accepi, humanitatis et eruditionis plenissimas, exosculorque, lego ac relego, quaeque illis debeantur e?a??e??a agnosco. Iam meum erit operam dare, eniti, facere, urgere, ut quamprimum intelligas in hominem gratum haec officia à te esse collata: in ea re profecto faciam fidem meam ut cognoscas. Et quia intelligo piacere [28 vº] tibi crateras Germanicos, ea de re dominum admonebo, ut deauratos, et una cum suis insigniis tibi dedicet. Affini quoque tuo, qui operam suam in describendo praestitit, satisfiet liberaliter. Hoc unum tantum vos oro, ut pauxillum morae ne moleste feratis: siquidem iter longum est, et circa haec tempora brumae nuncii rariores; nihil tamen differetur ulla nostra negligentia. Explicationem geniturae ita exscriptam facilius lego, et dies noctesque in eo ero ut Latinam faciam et ex Latina Germanicam: nam id magnopere à me expetivit iampridem dominus iste. Intra paucos dies cum proximo nuncio in Germaniam mittam vel saltem Latinam, si non Germanicam. Interea cum harum literarum nuncio qui Lugduno iter in Germaniam facit, mitto ei epistolam tuam, cuius maximam partem ei interpretatus sum, ubi agitur de fodinis et metallis, quae sané eius est praecipua quaestio. Item revolutionem proximi anni, quàm adiceras [29 rº] in fine literarum. Admonui etiam si quas haberet revolutiones subsequentium annorum aut directiones, quas puto eum habere, ut ad me mittat perferendas ad te. Nam ego hic prorsus sum destitutus libris ad eam rem necessariis: omnia mea reliqui in Germania neque putaram hanc pulcherrimam partem philosophiae adeo negligi in academiis Gallicis. Salutem ei tuis verbis, ut volebas, diligenter adscripsi. D. Liparinum hospitem meum tuo nomine quoque salutavi; is tibi vicissim per me multam salutem adscribi voluit. Instituerat ipse ad te scribere, sed temporis angustia et occupationibus quibusdam exclusus non perfecit scriptum. Eius filiolus iam adolescit, ingenioque est bono et ad literasaptissimo, valetudine mediocri, neque mihi videtur aequaturus patris robur (2). Is solus ei de novem filiis superest: caeteri partim in infantia, partim pueritia perierunt. Hoc anno filiam collocavit in matrimonium [29 vº] cuidam civi Biturigi adolescenti bono et advocato (3); ea admodum tenera est, et tamen spem aliquam de ea habet pater. Ephemerides Cypriani gaudeo te vidisse: hoc opus sumptibus huius domini impressum est sané magnis et exemplaria infinita supersunt, nec facilé distrahi potest (4). Iampridem mihi hoc dedit negotii ut Lutetiae invenirem emptorem, sed isti bibliopolae parum videntur curare ephemerides. Cuperem scire tuum de hoc opere iudicium; in Germania video passim amari Stadii ephemerides, quae ex Pruthenicis tabulis conditae sunt (5). Eiusdem Cypriani explicationes eclipsium futurarum editae sunt, et exemplaria plurima supersunt quae itidem distrahi non possunt (6). Nomen et cognomen istius domini, itemque eius matris, quod desideras habere, bona fide tibi transmitto. Ipsius nomen est Ioannes Rosenberger, matris eius Clara, [30 rº] filia Ehingeri Ulmensis. Ipse civis est Augustanus, sed fodinas habet in Comitatu Tyrolensi et alias novas in Styria, quae aurum proferunt et in quibus spem magnam habet. Quas in Tyroli habet inter eas una est fodina praecipua, cui nomen est ad S. Georgium (7), de qua praecipué egregié speraverat; de ea nuper ad me scripsit, ut tibi indicarem et consilium peterem. Est autem haec quaestio: fodinam ad S. Georgium hactenus versus occasum et meridiem tentavit et scrutatus est venas ad magnam profunditatem deorsum. Post etiam eandem fodinam scrutatus est ad quadraginta octo orgyarum altitudinem versus occasum sursum. Hîc quid tu spei habeas, an altius ascendendum sit quaerit. Rogo te, adhibe diligentiam, si quid potes hîc consulere: nam haec maximis impendiis et sumptibus exercentur. Ad meam genituram quod attinet, clarissime vir, quas tibi persolvam grates, [30 vº] quod me tam fideliter monuisti de hoc anno M.D.LXI. Utinam scirem à quibus rebus periculum mihi immineret! Malum illud quanta possem diligentia levarem, si minus fugere possem. Interea tamen Deum rogabo, ut me à tragicis malis servet, moresque ita regam et vitam omnem, ne quà imprudens ruam. Siquidem Astrologorum edicta non sunt Praetoria:

Qui sapit, ille animum fortunae praeparat omni: Praevisumque potest arte levare malum (8).

Interea tamen non nego maximam esse vim fati, sed iacula praevisa minus feriunt minusque laedunt. De themate mea miror nec placet mihi Scorpio horoscopans, malim Libram, et certé saepius atque adeo nuper transitus maleficarum per posteriorem decanum Librae mihi adversabantur. Sed nihil tribuo meo iudicio: nam quae volumus credimus libenter. Ego aliquando thema meum dedi fratri Erasmi Reinholdi autoris tabularum Pruthenicarum (9). is propter Solem, Lunam et [31 rº] Martem constitutos in suis domibus thema laudabat, praesertim cum et reliqui sint in dignitatibus, et intercaetera peregrinationes multas et fortunatas mihi praedixit, mediocres divitias et conversationes cum magnis viris, navigationes periculosissimas et pleraque alia. Sed utut illa sint, res meae mediocres semper fuerunt et satis secundae. Hoc verum est, ego semper summa affectavi nescio qua cupiditate splendoris et honorum ductus, neque quidquam malim quam studiis honestis mihi parare honestum locum inter homines non sordidos aut obscuros. Cyprianus etiam multa saepius mihi bona ominatus est. Sed unus Nostradamus est mihi instar omnium. Heu! quàm triste hoc est Arabicum ap?te?esµa. Averte oculos a figura cui horoscopat Scorpius, Marte in angulo constituto. Obsecro te, mi amantissime D. Nostradame, si tibi per otium licuerit, de coniugio meo quid speres [31 vº] vide: nam ea est aetas mea, ut nunc paulatim de hac re cogitare debeam. De honoribus et magisterio, puto me futurum alicubi lectorem iuris in academiis Germanicis, et ad id me paro; quàm vellem esse Lipsiae vel Ingolstadii. Si ß???a?at??(10) tibi futurus videar, rogo ne me celes. Ego quid tibi pro tuis in me officiis pollicear nescio; sed si qua futura est mea fortuna, polliceor perpetuam gratitudinem et tibi et filiolo tuo Caesari Nostradamo, cui o utinam possem gratificari. Interea me totum tibi offero et velim ut liberrimé mihi quidvis oneris imponas. Cuperem, si quis in eo bello usus mei esset, pugnare contra istos gigantes, qui, ut audio, te maledictis lacessunt, àycvp,itpq¿oi, stolidi. Non dubito quin vel asini clamore dissipari possent, ut olim Iovem dissipasse Gigantum agmina rudente asino fabulae ferunt (11). Prolixior fui quàm par erat: itaque rogo, ut ignoscas meae [32 rº] garrulitati. Nam cum ego mihi ante oculos propono tuum iucundissimum conspectum, facere non possum, quin multa à te petam, quaeram, rogem, multa scisciter quasi à praesente. Tu quaecunque voles ad me mittere, ea curabis Lugdunum perferenda ad Christophorum Craftium mercatorem, inde ad Liparinum mittatur Biturigas prorsus eodem modo, ut nuper. Bene et feliciter vale, clarissime vir, meque tibi commendatum habe. Ego de omnibus rebus tuis quidquid erit actum cum domino Rosenbergero scribam ad te, et ut quam rectissime agantur omnia mea cura, opera, diligentia, gratia, si qua erit, providebo, nec fallam opinionem tuam. Caesari Nostradamo filiolo tuo multam salutem opto.

Qui postquam primas fandi puer hauserit artes,
In patrias dotes erudiendus erit. Tractabitque polum felix, et conscia fati
Sidera, multorum docta per ora volans (12).

[32 vº] Data Biturigibus cal. Decembris, anno Domini M.D.LX.
Tuae Excellentiae addictus Laur. Tubbius Pomeranus

From Lorenz TUBBE to NOSTRADAMUS

To the very noble scholar, celebrated because of his wisdom, the incomparable doctor and mathematician, the Lord Michel Nostradamus, my Master, greetings.

" They are, the dear hours, slowest of the goddesses, but they come [and] answer our desires". The fortunate hours sent by the gods are awaited for very a long time, as Theocritus says, but when they arrive they are welcome. Thus, I was vacillating between hope and fear for so long, while awaiting word from you; finally, I received your letter, that I so much desired;
nothing is more marvellous. I believe and I take it, not without astonishment, eminent Lord Nostradamus, that of the many letters I have written throughout this year, you have received only a small number. This is the fate of missives entrusted to students whereas those which the merchants take responsibility for are generally conveyed under better conditions. I thank you for your two letters full of kindness and of scholarship, I embrace them: I read them and re-read them and consider their words to be Gospel. I will now endeavor to act, to advance the business; thus you will note that you did not do a favor for one who is ungrateful.

I will take steps to prove my goodwill to you, of which you cannot doubt. I believe that the German goblets pleased you; I will inform my Master of it so that he will dispatch some that are of gilded silver and decorated with his coat of arms.. He will greatly reward your secretary also for having tried so hard to transcribe your text properly.

All that I ask, is for you to have a little patience: the road is long, and rare are the messengers during this dreadful season; any delay, you can trust, will not be due to my negligence. I can easily read the explanation of the chart you just transcribed; I will work day and night to translate it, into Latin initially, then into German, because that is what my Master demands of me.

In a few days, I will seize the first opportunity to send to Germany the translation in Latin, if not the one in German. For now, since your own messenger is going from Lyon to Germany, I am entrusting your letter to him of which I have translated the main points, namely those things that relate to the metal mines; to which his principal questions relate. I have attached to it, the progressed chart for next year, which you had added at the end of your letter. I am also asking him, if he has in his possession the progressed charts of the year to come and the directions, to address them to me so that I can forward them on to you. Personally, I find myself deprived here of the books required for this kind of work; I left them in Germany, not imagining that this most beautiful part of philosophy could be so neglected in the French universities.

As you wished, I sent your greetings on to my host, Doctor Liparin, which he addresses to you in return. He intended to write to you, but was prevented by the lack of time and the many things he is busy with. His son grows, and seems gifted, of a good nature and suited to study but his health is not brilliant: certainly, he will not be robust like his father. He is the only boy to survive from a family of nine boys, of whom several died at a very young age and the others before they reached adolescence. As for his daughter, Doctor Liparin married her off this year to a very young lawyer of Bourges; the girl is very young, too; nevertheless her father places some hope in her.

I am delighted that you have come across the Ephemerides of Cyprien Leowitz: this work was printed at the author's own expense and was sold at a high price, so many copies remain with him; he has already requested me to find a bookseller in Paris for him, but those whom I have met, do not appear very interested in the Ephemerides, I would like to know your opinion on this subject.

In Germany, Stadius's Ephemerides are particularly appreciated and are established according to the Pruthenian Tables. The explanations of Cyprien, on the eclipses to come, have also been published in this country, but many copies of this work remain unsold.

I am sending you details, as you wish, of the surname and the first name of my Master, and that of his mother. He is called Hans Rosenberger, his mother, Clara, was the daughter of Ehinger from Ulm. As for him, he lives at Augsburg; his mines are located in Tyrol; he has some new ones in Styrie [Styria] too, which contain gold and in which he places many of his hopes. The principal mine in the Tyrol is in Saint-Georges; he relies heavily on the production of this mine and asks me to consult you about it. Here is his principal question: this mine was probed once to a great depth towards the west and south then extended again towards the west to a depth of 48 orgyles(*). He would like to know your opinion: Should he still dig or go up higher again? Please, see whether you can advise him on this matter which has cost him so much already.

Regarding my own birth chart, I am very grateful to you, your eminence, for the invaluable indications that you have given me for 1561. Heaven grant that I may avoid the dangers that threaten me. I will at least try to lessen their gravity if I cannot eliminate them completely. I will pray to God, in all cases, to spare me from too great a misfortune; and I will always try to proceed without too much imprudence. The forecasts of the astrologers are not absolutely sovereign; "when one knows what is ahead, one can envision and prepare for all the blows dealt by fate". "A misfortune foreseen can be effectively reduced". However, I do not deny the force of destiny; but arrows that you see coming strike less hard and wound less.

I am thinking about my birthchart: the Scorpion displeases me, I would prefer the Balance; moreover, the recent passage of maleficent transits in the second decan of the Balance was harmful to me. But I do not trust my own judgement, because we are ready to believe what we wish.

Some time ago, I showed my birthchart, to Erasmus' brother, Reinhold. (The author of The Pruthenian Tables). The latter found it excellent, owing to the fact that the Sun, the Moon and Mars are located in their own houses, while the other planets are in their best positions. He predicted:
many profitable journeys for me, with a little wealth, conversations with eminent men, very perilous voyages and countless other things. Whatever happens, my situation has always been poor and second class. However, to tell the truth, I have always been motivated by some vague desire for glory and honors; I would highly appreciate anybody who, by dint of honorable efforts would secure a place for me, also honorable, among fairly prominent people.

Cyprien predicted for me many happy things. But there is for me but one Nostradamus, who alone is worth all the others. But, alas, the Arabian method is quite sad. Divert your gaze from this birthchart dominated by the Scorpion with angular Mars. Please, very dear Lord Nostradamus, if you can find the leisure for it, see what I can hope for in marriage; it is indeed advisable at my age to think about this kind of thing. With regard to teaching responsibilities, I hope to be a professor of law one day in a German university. It is towards this goal that I am presently working. I would like to finish up either in Leipzig or at Ingolstadt.
If I were destined to be struck with a violent death, do not hide it from me, please. What could I promise to you in order to assist you [in this] I do not know but whatever must be my fate, I promise to you a perpetual gratitude as well towards yourself as towards your son Cesar Nostradamus, to whom I should very much like to express my gratitude.

For the moment, I place myself fully at your disposal. You can ask me for all possible services. I would like, if somebody wants to engage me in such a war, to fight these incompetent giants in the art of calculation who as I have heard, are slandering you. I do not doubt that a simple braying would be enough to rout them: the fable, indeed, tells that Jupiter dispersed the army of the giants by means of the cries of an ass. But I am rambling on, forgive me, please.

To return to your kind person in whose presence I imagine myself to be. I cannot prevent myself from presenting to you my requests, my questions, my interrogations, as if you were indeed in front of me. Please make out all the messages that you want to address to me, to Christoff Kraft, merchant at Lyon who will be able to forward them to Doctor Liparin, in Bourges.

Good-bye and good luck, very eminent man, I commit myself to you. I will keep you informed of all the news that I receive, concerning the lord Rosenberger. I will take great care to see that all goes well on that side, you can trust me. Convey my greetings to your son Cesar.

This boy who shall arts' fundaments consume In gifts paternal shall be meet to train: With joy the sky he'll probe, the stars that know Our fate, soaring on many a golden teaching.

Bourges, December 1, 1560. Wholly devoted to Your Excellence, Lorenz Tubbe, the Pomeranian.
(*) old greek measurement equivalent to 2 meters 16.

Letter 19

Clarissimo astrologo, nec minus insigni medico D.D. Mich. Nostradamo Petrus Martyr Carbo S. [32 vº-33 rº] (1).,

Doctor excellens, cuperem à te, si fieri potest per tuas summas occupationes, ante paucos dies habere revolutionem anni aetatis meae quinquagesimi primi, qui sumet initium sexta mensis Octobris proximi, horam non memini. Volebam eam mecum deferre, quapropter oro, ut cod nactus eris otii in ipsam totum impendas, eaque diligentia et cura coneris explicare, quae tibi est valde familiaris, perficereque ut habeam quam rectissimam. Hoc si feceris mea causa, satisfiet à me tibi liberaliter, et me in perpetuum Excellentiae tuae addictissimum cognosces.

Vive et vale M.D.LVIII (a). [33 rº]

[Thème de Petrus Martyr]
PETRI MARTYRIS CORBONIS
AN. DOMINI M.D.VII. D 2L VII OCTOBRIS HORA 0
M.XL. (b) Alt. PO. XLIIII (c)

From Pierre MARTYR to NOSTRADAMUS

To the very eminent astrologer and no less distinguished doctor, the Lord Michel Nostradamus, from Pierre Carbo Martyr, Greetings.

Excellent Doctor, I am writing to ask you, always assuming that your numerous undertakings allow you to do so, to establish without too much delay, the progressed solar chart for my fifty first year. I was born on October 6. I do not know the hour ( I would have liked to tell you), but please take what time you can to work on this with all your usual care, in order to give me satisfaction as far as possible.

If you can do this for me, I will compensate you liberally.
Believe me, [I remain] very devotedly yours, forever
Good luck! Farewell 1558. [ Theme of Pierre Martyr , Pierre Corbo Martyr (sic for Carbo?) 1507 AD, Thursday , October 7, 40 minutes, 40 degrees of latitude. ]

 

Letter 20

Clariss. viro virtute et eruditione praestanti M. Nostr. med. artis Doc. et Mathem. incompar. domino et amico suo summo [33 rº-35 rº]

Absolvi interpretationem scripti tui ante cal. Ian., clariss. Nostradame, sed magna cum difficultate et labore incredibili: plus enim habet in recessu [33 vº] quam in fronte promittit, pleraque etiam ita a te scripta fuerant, quasi non Davi, sed Oedipi lecturi ea essent (1). Itaque difficile mihi fuit ea Latina facere. Adiutus quidem sum a Gallis, sed hominibus imperitis Astrologiae, ?a? a?e?eµet??t??? (a), ut sunt fere omnes hic. Etsi autem cupivissem citius in Germaniam mittere hoc scriptum, tamen ob nunciorum raritatem hoc hyberno tempore non potuit fieri citius, idque rogo ne tibi sit molestum. Non frustraberis spe, id tibi Germanica fide addica. Iam vero mitto ad te tabellam directionum pro domino isto nostro confectam a Cypriano. Revolutionum figuras nullas habemus: quod si fieri eas voles, ea de re scribendum erit in Germaniam, ego nullas hic habeo tabulas Astronomicas, alioqui facerem lubens. Quidquid responsi feram ex Germania id omne faciam, ut quamprimum scias. Bene et feliciter vale. Data Biturigibus 13 cal. febr. 1561.

Tuae Excellentiae addictus
Laurent. Pomeranus. [34 rº]

[34 vº-35 rº] Directiones Nobilis Ioannis Rosenbergeri civis Augustani.

From Lorenz TUBBE to NOSTRADAMUS

To the very noble personage, remarkable for his learning and his science, Michel Nostradamus, doctor of medicine and mathematics, his incomparable master and very great friend.

Before January 1, very noble Nostradamus, I came to the end of the translation of your text; but it was not without difficulty. This text presents more hidden difficulties than first appears. One could say that you wrote, not with Davus in mind, but with Oedipus. In short, I have attempted to carry out a Latin translation.
I could use assistance from the French, but they are ignorant in matters of astrology [and] few among them know anything about geometry.

In addition, I was in a great hurry to send your study on to Germany, but infrequent are the messengers, especially in winter. I hope that you will not be too upset at my delay in sending off this message. You will not be disappointed, I promise you -- German's honour!

Herewith is the table of the directions of Cyprien [Leowitz], with our master in question in mind. I do not have here what [I need] to calculate the progressed charts. If you desire it, I can write in German on this subject; besides, I do not possess any of the astronomical tables, but I will endeavor to get some. Whatever responses it receives from Germany, I will follow up on, I assure you.

Good-bye and good luck from Bourges, January 20 1561. Wholly devoted to Your Excellence, Lorenz from Pomerania.

Directions of noble Hans Rosenberger, citizen of Augsburg.

Letter 21

 Excellentiss. ac rerum reconditarum peritiss. mathematico M. Michael. Nostradamo philosophiae, ac medie. Doct. domino ac amico suo omnib. modis venerando s. [36 rº-40 rº].

Accepi, omnium eruditissime vir, genituram meam cum amplissimis significationibus abs te summa fide et diligentia more Indico (1) supputatam, et huc mihi transmissam. Ea quam grata et iucunda acciderit mihi, ex eo intelligere facile potes, quod ego quidem Mathematicos non tam in Germania, quam Italia quamplurimos noverim, quorum consuetudine, ut mea natura erga tales eruditos homines mirabiliter est affecta, usus sum familiari. Sed in quem omnes virtutes rerum reconditarum et admirabilium sic cumulatim se congessissent, quae in Mathematico requiruntur, cognovi neminem, ut nesciam an aviti tui, a quibus olim hauseris diligentissimo calculo scientiam tuam, te magis hoc in genere studiorum illustrent, an tu illos. Nam cum antea de celebritate nominis tui, et in- [36 vº] -auditae doctrinae, quae omnem prope iam orbem pervagata est, opinione, semper feci iudicium maximum, nunc cum semper in manibus habeo praesentem genituram, qua me, quatenus per otium licet, oblecto, ex ea, ut ex unguibus leonem, perfectissimum tuum rerum Astronomicarum iudicium, quasi oraculo Delphico consecratum, agnosco. Multa dep;ehendo inde verissima, quae mihi olim obtigerunt, plura quae nunc in praesentia adversantibus astris non tam in mineralibus, quam coeteris rebus, quae homini obtingere solent, iacturam minantur; non tamen adeo, ut omnino spe dejiciar melioris fortunae, aut ab incoepto desistam, ac si impensae periturae essent. Sed iuxta consilium tuum prudentissimum, cedo paululum tempori et, quod fideliter admones, patientia vincere conor, quod mihi ferendum sinistra fortuna obtrudit.

GRATA SUPERVENIET Quae NON SPERABITUR HORA [37 r] (2)

De iis vero rebus, quae mihi in futurum ab astris vel minantibus vel faventibus expectandae sunt, quia non separatim, sed mixtim in geniturae significa-tionibus congestae sunt, nullum facere pro tenuitate mea iudicium possum, nec praesentia a praeteritis et praeterita a futuris commode discernere. Itaque feceris abs tua humanitate et illa animi inductione, qua te et me, et ex me natos filios, licet de facie et nomine adhuc ignotos, singulariter complecti satis amanter ostendis, haud alienum, si et illas revolutiones quas sub manibus habes, sed nondum perfectas, praesertim ab anno 1561 ad annum usque 1573, tandem clare, dilucide et significanter, obscuritate omni remota distinctisque temporibus, ut ipse interprete non indigeam, absolvas, easque sic ad capacitatem ingenii mei, quod aliis curis alioqui distrahitur, absolutas transmittas. Quod te etiam atque etiam rogo. Mitto ad te, mi Nostradame humanissime itemque eruditissime, [37 vº] effigiem meam, ut quem coram de facie cognoscere non potes haberes, inde tu absens absentem in hoc praesente nummo ad vivum expressum cognosceres, simulque ab altera parte istius meae imaginis, in qua est effigiata quaedam figura fodinarum, ad oram nummi literis Latinis, sed lingua Germanica expressum, perspiceres in quem finem et scopum omnes meas actiones et animi intentiones huc usque directas haberem: nempe, ut Deum orem, Deo gratias agam Deoque tribuam quod ei pro donis datis in adiuvandis pauperibus debetur. Quae cum omnia in gloriam Dei cedunt, confido eum ipsum quoque suis astris benigne mihi aliquando affuturum. Et eam quidem effigiem non eo animo mitto, vel velim te eo animo accipere, ut pro laboribus tuis inexhaustis sit compensatio quaedam (scio quidem me tibi multo plura debere) sed ut interea loci apud te sit symbolum et perpetuum amoris erga te mei [38 rº] pignus, donec aliquid laboribus tuis dignius munusculum et honorarium per proximum nuntium subsequetur. Quod fortassis erit poculum argenteum inauratum Germanico artificio fabrefactum meisque insigniis exornatum. Nam cum re ipsa intelligam, quo animo in me meosque sis, quantaque voluntate tenearis operam studiumque tuum mihi non secus ac ex te natis navandi in eo officii genere quo tu quidem prae caeteris antecellis, essem ingratus meique piane dissimillimus, nisi etiam de remuneratione tuorum laborum vicissim cogitarem. Quod si eundem laborem in calculandis genituris filiorum meorum susceperis, eumque pro tua diligentia ut in mea per feceris, erit quo te longe alio honorario tali viro tantisque laboribus digno cum gratiarum actione remunerer. Quos tuae virtuti, humanitati et doctrinae non secus ac meipsum commendo. Est autem filius meus Carolus natus anno 1534, 24 Aprilis, die [38 vº] Veneris, noctu, quartali horae post primam. Alter filius 1oannes nomine natus anno 1544, 2 februarii, vesperi, quartali horae ante quintam, die Sabbathi. Matris vero meae defunctae nomen proprium puto te a mea Laurentio Pomerano accepisse. Quod si forte etiam eiusdem cognomen ad perfectionem revolutionum requiris, nominata est Clara nomine proprio, cognomine vero Ehingerin, ex qua ego sum primogenitus. Uxoris meae nomen proprium est Kunigunda, cognomen Pimlin (3). Inde quae ad perficiendam revolutionem tuae prudentiae et informandum iudicium conducunt, facile pro ea consideratione animi, ad quam natura te duci animadverto, exputare potes. Sub finem epistolae nescio an adjiciendum sit, sed putavi adjiciendum: fatendum enim quod res est, me non esse lectorem aliarum scripturarum admodum promptum et exercitatum: quod plerumque in iis est quorum [39 rº] cogitationes cum republica sunt coniunctae. Itaque rem mihi faceret humanitas tua pergratam, si quid posthac ad me de genituris aut revolutionibus miserit, se ad ingenium meum, quod in me exiguum est, paulisper accommodaret, quatenus illius dignitas pateretur, ut illud ad me Latine scriptum (quod ut linguam communem intelligo, Gallicam autem, quam suavitate et copia veneror, non item) et quidem literis distinctis et non mutilatis, ut a me sine alterius ope legi posset, ad me redeat. Id quidem erit eiusmodi ut spondeam me vicissim daturum operam, ut parem in me voluntatem persimilemque animum experiatur Excellentia tua iis in rebus, quae ad tuam dignitatem amplificandam pertinebunt, si usus in nostris partibus obtulerit ; quodquidem saepe contingere solet, ut commendatione vocis meae apud principes Germaniae viros, qui opera tua in genituris calculandis uti soient, indigeas. Quodquidem ego Excellentiae tuae [39 vº] polliceor ; ea autem, ut debet, sperare de me licet. Vale feliciter. Datum ex fonte febrili (4) prope metallica opera ad 5 idus Martii, anna a Christo nato M.D.LXI.

Tuae Excellentiae deditissimus Ioannes Rosenberger
 

From Hans ROSENBERGER to NOSTRADAMUS

To the excellent, Michel Nostradamus, most expert in occult sciences, mathematician, doctor of philosophy and medicine, master and friend, venerable in every way, Greetings.

I have received, renowned erudite master, the detailed study of my birthchart, that you have drawn up with much care, according to the Indian method. As soon as your work was sent on to me, I received it with joy and gratitude. You may think that I have already consulted many mathematicians, not only in Germany but in Italy: It is true. It is my habit to consult these scholars, whom it comes quite naturally to me to frequent. However, I do not know any one of them who brings together, as you do, the admirable virtues necessary for the knowledge of the occult sciences as well as the mathematical ones. I wonder if it is from your ancestors, whose knowledge makes them illustrious or if it is you, who are their glory.

I became aware of your celebrity a long time ago because your reputation was universally widespread, and my own judgement did not differ from the general view. But now that I hold in my hands your study of my birthchart, now that I have had a taste of it, as much of it as I am able; now that, like a lion grasping its prey in its claws, I take possession of such a treasure, equal to that conferred by the oracle of Delphi, I recognize your superiority in the matter.

I note how correct many of the events are, that have already happened to me, as well as the many adversities, currently due to the stars, as much in connection with my mines as with other things. However, I won't lose all hope of a better fate, and I will not abandon my projects, even if I may lose money there. But I will try* to act according to your wise counsels, i.e.* to let some time pass and overcome through patience, while bearing the blows of misfortune.

"The time of good fortune will arrive when it is not expected." (1)

To tell the truth, I am not able to judge what the stars have in store for my future, either for good or evil, considering all that is commingled in the analysis of my birthchart and it is not easy for me to distinguish the present from the past, or the past from the future. It is with goodness and a kind of friendship that you have considered my destiny as well as those of my sons of whom you know neither the faces nor the first names.

Could you, if you still have in your possession the unfinished progressed charts of the years 1561 to 1573, interpret them perfectly clearly so that I can understand them without my having to resort to an interpreter, even if my mind is burdened by many other worries. I venture to insist that you accede to this request.

I address to you, dear Nostradamus, O erudite master, my image [a medallion with my likeness upon it].
I thought it was my comment... ? Effigy sounded too derogatory and image sounds like a photo...
Although you cannot really know me in person, you can see me, although I am far away from you, on this medallion which represents my face and bears a very good likeness; on the back is represented one of my mines. On the edge, you will see inscribed in Latin letters but in German language, the goal towards which I direct all my actions and my intentions, namely that I pray to God and that in giving thanks to Him, I give on His behalf to the poor, what I estimate I owe them. While thus acting for the glory of God, I am confident that I shall obtain His favours one day, by the intermediary of the stars.

I send my image to you, because I am motivated by the intention that you will be similarly inspired by receiving it; that is, I wish to manifest to you with this gesture, a small compensation for your works in progress. I know well that I am indebted to you for much more; but, for the moment, please find in this object a symbol and a pledge of my friendship; I will shortly be forwarding to you a more significant present.
It could be a matter of a gilded goblet fabricated by a German goldsmith and decorated with my coat of arms. With this object [goblet] I will express to you how fine my feelings and those of my entire family are, towards you. I hope that, for your part, you will continue to carry out for our sake, these labours in which you excel; as for me, I will always have it in my heart, to think of ways to repay you for your trouble.

If you can work out, with respect to the birthcharts of my sons, similar calculations to those that you did for me, you will be liberally compensated for your work. I am counting on your generosity and your knowledge. My son Karl was born in 1534, on Friday, April 24 in the night, at a quarter past one. My other son, Hans, was born in 1544, on Saturday, February 2, in the evening, at a quarter to five.

You learned, I believe, from my dear [friend] Lorenz of Pomerania, the first name of my late mother. If, however, knowing the first name in advance can facilitate your interpretations of the progressed charts, her first name was Clara, and her surname Ehinger; I was her eldest son. My wife's first name is Kunigunde, and her surname is Pimlin (2).

I give you all this information in order to supplement your information, considering that you might take account of all these facts.

Toward the end of your letter, you added something that I did not properly understand; it is necessary to acknowledge that I am not very capable of interpreting the writings of a foreign [language]. Therefore, I would be extremely grateful to you if, when doing the next interpretations of birthcharts or progressed charts, you would try to come down to my level a little. If you write in Latin, I will understand you as well as if it were my own language; it is not the same for me in French, however, although I appreciate its sweetness and richness. Please write in nice clear letters, without abbreviations, so that I can read what you write, without needing to ask for assistance.

If you care to take on this trouble, I assure you, that you will be paid well in return: I will work to spread the reputation of Your Excellence [to those] around me. You may need my recommendation to reach certain German notables who may possibly be interested in the establishment of their birthcharts. Your Excellence can count on me for such efforts.

I wish you good health.
Fieberbrunn, close to my mines, on March 11 of the year of Christ 1561.
Very devoted to Your Excellence,
Hans Rosenberger

[ Natal information of Karl Rosenberger: Karl Rosenberger, son of Hans, born in year 1534, on Friday April 24 at 13 hours 15 minutes after midday, at the latitude of 47 degrees]

(1) Horace.
(2) One finds also Bimmel or Pimmel, to see Dupebe, index, 5. V.

Letter 22

Excellentissimo ac rerum reconditarum peritiss. mathematico M. Mich. Nostr. philosophiae ac medicinae doctori domino et amico suo venerando s.
[40 rº-44 rº].

Quia de tua solida doctrina, excellentiss. ac eruditissime D. Nostradame, atque perfectissimo calculandarum nativitatum iudicio summa est per orbem [40 vº] exuscitata opinio, virtusque, quae homines in sui amorem mirabiliter allicere solet, in te maximarum rerum elucet eximia, a me merito alioqui Mathematicas amante disciplinas veneranda, ideo abhinc quatuor septimanis misi istuc Excellentiae tuae in symbolum nostrae initae et perpetuo duraturae amicitiae effigiem meam in forma numismatis ad vivum expressam, meis ad te literis inclusam, in quibus inter caetera Excellentiam tuam feci certiorem quantopere mihi probaretur genitura mea cum ampliss. significationibus suis abs te summa fide, iudicio singulari et indefesso labore more Indico supputata, simulque ostendi mihi vehementer gratum fore, si in illis revolutionibus, quas sub tuis manibus habes nondum finitas, praesertim ab anno 1561 nunc currente ad annum usque 1573, aperte et distincte absolvendis, remoto amni figurato et ambiguo sermonis genere, qui obscuritatem vel abstrusum sensum mihi in Arabicis [41 rº] aenigmatibus non versato adferre posset, imitatus fueris optimos quosque exculpendi artifices, qui non satis habent effigiando inchoare imaginem cuiuspiam, nisi ad pectus usque, nonnunquam pro ratione petentis ad imos pedes, omnia adfabre figurarint, ut quem imago exculpta vivum repraesentet, ex sola inspectione sine ambiguitate statim cognosci possit nec opus sit aliunde sciscitari, cuiusnam sit ista effigiata imago. Haec quoniam te omnia vel tua sponte in gratiam meam pro consueta humanitate, praecipua diligentia, mirifico in me studio ac singulari fide facere non dubito, haud equidem necessarium esse arbitror amplius rogare, ut hac in re, qua tu quidem excellis, et ex professo te evehi ad maiora exoptas, benevolentiam tuam et operam mihi praestes. Illud tantum scribo, nihil esse mihi magis in optatis, quam illas revolutiones tandem, quarum in maxima sum expectatione [41 vº], abs te absolutas exercitata manu significanter descriptas videre, legere et inde futurum rerum mearum successum fortunaeque eventum cognoscere. Nunc, ut vides, praesentibus poculum argen-teum, quod prioribus promisi inauratum, muneris et honorarii loco Excellentiae tuae offerendum mitto, hoc vasculo et caerato linteamento ab intempestate aeris munitum. Cuius operculum meis insigniis avitis curavi exornari, ut cuius nomen et effigiem ad vivum deliniatam in nummulo nunc apud te haberes cognitam, antea abs te, ut mihi scribitur, diu desideratam, eiusdem etiam familiae arma tuae Excellentiae non forent ignota. Quod velim te eoanimo accipere a me, quo soles ea quae ab homine amicissimo se memorem et gratum probante tuaque commoda ac dignitatem, si usus tulerit in nostris Germaniae partibus amplificare ex animo cupiente, dantur et proficiscuntur. Reliquum est ut te, excellentissime Doctor [42 rºJ Nostradame, pro tua in me animi inductione ac mea vicissim in te observantia, rogem ac, si pateris, magna contentione orem, ut eundem quoque laborem, operam et diligentiam in supputandis filiorum meorum genituris suscipias, quam in mea calculanda te suscepisse hactenus magna cum voluptate animadverto, animadversurus proculdubio cum maiore, si ipsis revolutionibus quas spero me brevi accepturum perlegendis per otium taedii levandi gratia aliquas horas positurus sum. Et ne quid forte desit, quod in opere isto non tam grato nobis quam gratissimo ex petitione nostra feliciter perficiendo, vel moram nectere vel impedimentum procurare possit, misi ad Excellentiam tuam utriusque filii nomina superioribus literis insinuata simulque indicavi, quo anno, quo die, quave hora ambo diversis temporibus e matris Kunigundae in hanc lucem prodierint alvo [42 vº]. Iam autem, quia saepe multumque audivi Astrologos praecipuos in supputandis iudicandisque genituris non minus insignes et memoratu dignos in homine casus, quam ipsos astrorum situs et aspectus observare et ex iis nescio quo modo praecipuam certitudinem geniturarum colligere, non possum praetermittere quin etiam Excellentiae tuae his literis praesentibus significem, quae infortunia maior natu filius meus Carolus magno cum periculo vitae nuper perpessus est. Nam, ut taceam, quod ante biennium, hoc est anno a Christo nato 1558, ex Italia rediens mense Sextili morbo correptus febrili non absimili pestilentiae, quem Itali potekie vocant, gravissime decubuerit, ut parum abfuisset, cum inter manus Medicorum in exiguam spem traxisset animam, quin vitam cum morte commutasset, audi, obsecro, eruditissime ac excellentiss. Nostradame, quae tristia et [43 rºJ adversa anno proximo elapso 1560 eidem filio Carolo, proculdubio astris sic inclinantibus, obtigerint. Nam cum 27 Martii ex aedibus meis eques ad mea mapalia, ubi aera ad prunas ardentes liquifiunt, redire vellet, ecce equus, quo insidebat, alioqui minime ferox vel pertinax in vertendo, veluti tonitru percussus, praecipiti casu in terram ruit, adstantibus omnibus perterrefactis ac metuentibus de vita illius vel ad minimum de fractura pedum aut membrorum. Non multo post, cum ego et filius alioquin inclementia fortunae aliunde satis premeremur, quaedam collecta turba adversariorum, quae in filium ob controversiam, quam turn cum quibusdam metallariis habebam, conspiraverat, ipsum 15 Maii nec opinantem hostili animo in ipsis fodinis argenteis aggreditur, multi unum graviter verberant. Ibi filius multitudine fustium oppressus inque humum prostratus, [43 vº) cum aliquandiu morti proximus iacuisset, vix tandem perturbato animo, languentibus membris e manibus adversariorum, advenientibus in auxilium ministris, evasit. Nec fuit adversa fortuna his tribus gravissimis casibus in filio contenta, sed vixdum 19diebus elapsis, secundo die Iunii, cum filius forte eques expatiaretur in agris, ecce procedit ei obviam quidam infimae conditionis homo idem eques, quem bene noverat, quicum etiam nullas inimicitias exercuerat. Is sermonibus ultra citroque habitis de improvisa stringit gladium quo cinctus erat, et in filium infesta animo impetum facit, eique post varios ictus pollicem dextrae manus inutilem reddit. Vides infortunium omnes quasi vires suas cumulatim minantibus astris in exitium unius hominis tam brevi temporis spatio exercens, nisi interdum providentia divina, quae invocantes eam ab omni tuetur periculo, [44 rº] impediretur. Ex quo non dubium est, quin multa colligere possis et multo plura quam ego exputare passim, quae ad certitudinem et rectificationem geniturae eius absolvendae faciunt. Itaque non rogo ut id laboris meo nomine suscipias, sed illud tantum sub finem adjicio, si intellexero te in filiorum genituris calculandis aeque ac in mea elaborasse, me daturum operam, ut longe alio munusculo et honorario pro labokibus inexhaustis te remunerer. Quod de me tuto sperare possis. Bene vale et me meosque filios, ut soies, commendatos de meliore nota habe. Data ex fonte febrili prope mea mapalia ad VI idus Aprilis, anna a Christo nato M.D.LXI.

Tuae Excellentiae
addictissimus Ioannes Rosenberger
 

Hans ROSENBERGER to NOSTRADAMUS

To the excellent expert in occult sciences and mathematics, Michel Nostradamus, doctor of philosophy and medicine, his master and venerable friend, Greetings.

Your knowledge is very superior, excellent and very erudite lord Nostradamus, your interpretation of the birthcharts is perfect.
Therefore, your reputation extends to all of the universe; the talents that other men generally use for their own interests, are put by you, to the service of great causes. As for me, I venerate these causes and I am interested in the mathematical ones; this is why, four weeks ago, I had addressed to you, as a testament of our incipient friendship - and [one] which will last a long time - my image, with my likeness engraved on a medallion. I joined a letter to it, in which I acknowledged receipt of this birthchart accompanied with a long [list of] comments. You have devoted much to this work, carried out according to the Indian method, [with] much conscience, intelligence and zeal, for which I am highly grateful to you.

Can I allow myself to ask you something about the unfinished progressed charts, written of your own hand, in particular those of 1561 to 1573? Could you rewrite it as clearly as possible, without too many ambiguous terms? To tell the truth, I am not well versed in the obscure language of the Arab enigmas (or should I say mysteries?); please, be like the excellent sculptors, who, not [being] content to [simply] outline the image of a person by representing it to the bust, [but are] finicky about all the details of this

person down to the point of its feet (toes?); so that they obtain a portrait with a very clear resemblance, and that noone will require an explanation of what (who?) it represents.
I have already experienced the goodwill and the great care which you have made reports in my regard, thus, I do not think it is necessary that I insist in this new request.
I know that you will give each of them all the pains necessary to give me satisfaction in this matter, in which you excel. If I allow myself to insist, it is that these progressed charts are very important to me; I await them with great impatience; I am in a hurry (anxious?) to read them, rewritten by your own hand, in order to know what awaits me in the future.

For the moment, I expedite to you, as you should note, this valuable gilded goblet that I promised to you. Allow me to offer it to you in payment of your fees. For protection from the bad weather, I had it packed in a small vase covered with an oil-cloth. I had it decorated with the works of my family heraldry; moreover, you [will] know these arms, like my portrait, since it is engraved on this medallion that you have received, like you had expressed a desire [for].
Neither my face nor the heraldry of my family are, from now on, unknown to Your Excellence. See in these objects, testimonys of friendship from a grateful man, who desires to prove this recognition to you while making it known to you in German. (or is it 'making you known in Germany'?)

There remains a request I have to address to you, excellent Doctor Nostradamus. Trusting in your benevolence, I have decided it is kindly to request of you to study the birthcharts of my sons: could you consider these birthcharts and examine them with the same care that you used to develop mine? It is with joy that I prepare to take the time to read such a work, that I hope to receive without delay.
So that you have all the necessary elements [you need for] this study, and so that you can give me satisfaction without too much delay nor hinderance, I give to you again the information already included in my preceding letter, that is, the precise date and hour that each of them were brought into the world by their mother, Kunigunde.

Admittedly, I have already consulted many astrologers, none less celebrated, and have requested [of them] to calculate and to comment on our birthcharts;

but I fail to succeed, as I do not draw from their consultations [any] of the certainty relating to our astral aspects. [as I do from yours] I cannot hide from Your Excellence the recent trials which endangered the life of my eldest son Karl. He 'caught' (was stricken with?) the plague (called in Italian " potekie ") from where it has been striking since 1558, while re-entering from Italy; the doctors had only a weak hope of curing him, then;
finally they have succeeded in saving him. Learn, excellent Nostradamus, what new misfortunes have melted(?) on this same Karl, this same year 1560, under the influence of the stars, no doubt. On March 27, he left home, with the intention to go to my mines;
that is where there are huts where the metal is dissolved (melted) on burning coals; however, it was here that the horse that he was upon, an animal usually soft and very flexible in its movements, fell down to the ground, as if stricken by lightning. The witnesses of the accident, dismayed initially, believed my son was dead; then they had fears that he, at least, fractured one of his limbs. A little time later - definitely, fate is baited against him -
he had been a victim of an ambush on behalf of adversaries with whom he'd had an argument about the mines: May 15, there it [fate?] fell on him again when he went to the mines and he was wounded seriously. He had been given multiple blows by sticks, and they left him on the ground, lying there as if dead. He escaped this final tragedy, thanks to help that arrived in time, but he came out of very broken morally and very bruised.

Misfortunes of my son are not limited has these three catastrophes: 19 days after the last [incident], that is, on June 2, when he walked his horse in the countryside, a lout whom he knew well, circled his horse and launched his attack. He persued an argument, [then] this man unsheathed his epee[sword], [he] began mechamment(?) on my son, [and] struck several wounds into him, completely destroying his right thumb. What misfortunes! It could be said that the stars were united, if only for a short while, against just one man! Fortunately, the Divine Providence, which protects those who call upon it, had prevented a fatal outcome.

I do not doubt that these details can help to clarify your judgement, for a possible correction of the hour of birth of my son. I hardly dare to ask you to undertake this additional work.

Let me finish by ensuring you well that if you are still inclined to [draw up] my birthcharts and those of my sons, I will put myself in your debt, [and] you will be repayed with new presents and fees, in proportion to your work. You can count on me.

Farewell, believe in our devotion, mine and that of my sons.
Fieberbrunn, close to my mines, April 8 of the year of Christ 1561. Wholly devoted to Your Excellence,

Hans Rosenberger.

Letter 23

Eruditiss. viro D.D. Mich. Nostradamo et astrorum medicinaeque peritia imprimis praestanti Iacobus Securivagus Belga s. [44 vº-45 rº] (1) .

Cum in humanis ageret Ioannes Brototius, calchographus iuvandae rei literariae imprimis cupidus, me consulere solitus erat, vir doctiss., sicubi nodus vindice dignus inciderat (2), vel in tuis monimentis scitissimé alioqui scriptis, vel in aliorum quae suis typis excussurus erat. Saepéque et multum me hortatus est humanus idem typographus, ut in tui commendationem epigramma aliquod scriberem hisce tuis praedictionibus (quas in coelum fert triplex Gallia, mirantur exteri, exosculantur omnes) praefigendum; quod si facio, ut quae tua est humanitas, non moleste laturum te certo scio. Nunc vero Petrus Brototius pio quondam patri pius utinam filius iugiter futurus successit, qui euntem ad te Antonium Volantium comitari constituit [45 rº] calcographum perquam celebrem, necnon bibliopolam vigilantissimum (3), cuius hortatu compendiosam hanc ad te scripsi epistolam, qua te salutarem offerremque animum tui observantissimum, tuisque iussis amantissimis obsequi paratissimum. Petrum itaque hunc 1o. filium tibi enixé commendo, oroque ut moneas, ut paternae non immemor erga me benevolentiae, chari genitoris et probi mandata non modo non negligat, sed eorum se praebeat custodem acerrimum atque fidelissimum. Quod si faciet et nos ut suavissimus parens amabit, polliceor illi me non solum responsurum in amore, sed et multis (quod aiunt) parasangis superaturum, idque piissimi (a) patris atque amantissimi manibus debeo. De qua etiam re si Antonio Volantio unum atque alterum verbum, gratissimum mihi feceris. Vale feliciter. Lugduni calendis Maii 1561.
 

From lacobus SECURIVAGUS to NOSTRADAMUS

To the very erudite Michel Nostradamus, eminent master in astrology and medicine, from lacobus Securivagus from Belgium, Greetings.

The late Jean Brotot, the printer, while he was still in this world, was always happy to consult me, dear master, he asked me to compose some presentations either for your works or for others, each time I was presented with 'a knot worthy to be untied'(1): thus, solicited by this highly literate printer, it fell to me to write some epigrams for your celebrated predictions, which are praised to the skies throughout tripartite Gaul, admired by foreigners, eulogised by everyone; I am certain that, in your great kindness, you haven't judged my participation to be importunate.

It is now Pierre Brotot who has succeeded his dear father; Pierre has decided to accompany Antoine Volant to visit you. Antoine is himself a very celebrated bookseller and is extremely pleasant; it is he who advised me to address this small note to you; thus, I offer my regards to you and assure you of my devotion.

Referring to my friendship with the late Pierre, then with his son, Jean; and in memory of the benevolence of the father towards me, I beg you to remind the son of this special relationship and to make strong representations to him to ask him to continue treating me in the same way. If he wants to grant me the same confidence as his dear father had in me, I promise to pay him in return; I shall endeavour to excel myself in my presentations as I feel I must in the memory of his father.

Would you please be kind enough to send me an answer on this subject by the intermediary of Antoine Volant?

Good-bye and good luck, Lyon, May 1 1561.
(1) Horace

Letter 24

D.D. Mich. Nostradamo cum medicinae turn sideralis disciplinae peritia cumulatiss. Iac. Securivagus Belga s. [45 vº-46 rº].

Lunigenae menses crebras sed obscuras situ, et longé dissimiles eventorum vicissitudines sortiuntur, quas qui exacté ut tu tuique similes callent, hos mehercule maximé necessarios hominibus iudicaverim, ut qui praedicere non parva, eaque perutilia mortalibus soleant. Verum enimvero hac difficillima tempestate (1) diligenti cautione providendum est ne quod dici subinde consuevit stateram transilias (2), modumque negligas. S?f ?? de (ut scis) ?a? t? µ?de? a?a? ep?? a???sa? pe??ss?? (3). Et praeclarum est Hesiodium illud in opere cui titulus, "???a ?a? '?µe?a?, ?et?a f??asses?a?, ?a???? d'est?? pas?? 'a??st?? (4). Sed quid ego sus Minervam? Crede mihi, mi Nostradame, non eo candore accipiunt ea homines quo tu scribis, tanta est saeculi nostri perversitas. Haec ut ad te scriberem, [v rº] fecit meus in te amor et singularis observantia, tam paucis autem tabellarii repentinus discessus: plura scribam meliore se offerente occasione. Vale bene et feliciter, vir prudentissime. Lugduni, 4 cal. Iunias.
 

From lacobus SECURIVAGUS to NOSTRADAMUS

To the lord Michel Nostradamus, who is as erudite in medicine as he is in astrology, from lacobus Securivagus [ Sic ], Belgian, Greetings.

It is certain that successive lunations conduct changes in events, many changes, very diverse and difficult to specify. Those verses which are the same as yours and those that are similar in their interpretation of such phenomena, seem to me, admittedly, extremely important to everyone: their predictions are relevent and extremely useful for the common run of people. And yet in these particularly difficult times, it is appropriate to show prudence, to practice the moderation (1), of not exceeding measurement. As you know, " the sages preferring to abstain are not above acting for the best " (2). Here too is what Hesiode(us?) says in ' Work and the days' says:

" To keep measurement! The moderation is the best thing for everyone " (3).
But I do it to the pig of Minerva! Believe me, dear Nostradamus, the public does not always accept your writings with a faith equal to yours: our century is so perverse.

I write these things to you, with friendship and with a view to your interests.
I make this brief because a messenger will leave without delay. I will write you more when a better occasion arrives.
Good-bye and good chance (luck?), very wise master! Lyon, May 29.
(1) Erasmus. (2) Op cit. Erasmus. (3) Op cit. Erasmus.

Letter 25

Clariss. viro eruditione et virtute praestanti D.D. M. Nostr. Doct. Artis Medicae et Mathemat. incomparabili domino et amic. suo summo Salonae Petreae, quae est Provinciae Galliae,s. [46 rº-48 vº].

Etsi ego iampridem tuas literas expectarim, vir clarissime, quae aliquid navi adferrent de illius nostri Germani rebus, quod proximé facturum te pollicebaris cognito nomine et ipsius et matris, tamen non dubito, quin tu quoque vicissim ipsius domini responsum iampridem expectes, atque haud scio an cum molestia aliqua ab diuturnam illam moram, cuius culpam ne in me conferas etiam atque etiam te rogo. Quanquam enim semper id egerim omnibus feré literis ad dominum istum, ut [46 vº] quamprimum tui ratio haberetur, ipseque ut est bonus, vellet cuperetque, tamen semper nescioquid vitii impedimentique novi intervenit; literae etiam missae aliquoties interceptae ab invidis, pleraeque tardius multo quam fieri debebat perlatae: permulti enim sunt, qui ei male volunt ob calamitatem illam, in quam (ut tibi aliquando significavi) incidit ante sesquiannum, et in ea adhuc haeret misere ipse (a) cum fratre, spem tamen nonnullam ex tuis literis cepit (b), quae ne eum frustretur Deos quaeso, siquidem ei admodum cupio et volo. At diuturni huius silentii et morae tardissimae tandem finem attulit dies hodiernus. Allatae enim sunt mihi tandem ipsius domini binae literae ad te, significatumque praeterea à mercatore meo, esse Lugduni vasculum seu doliolum, quod mihi tradi debeat, aut ei cui ego iussero dato chirographo mea. In eo est crater argenteus inauratus, ut intelligo ex literis ipsius domini ad me, quarum [47 rº] priores datae V. idus Martii, posteriores ad VI. idus Aprilis, sed utraeque ad me non ante Maii medium perlatae sunt, nescio ubi in itinere redactae in carcerem. Et quia commoda mittendi occasio ad vos rarissime nobis datur, habe-remque in animo velie me ad te scribere, ut mihi Lugduni hominem constitueres, qui tuo nomine munus illud reciperet, (non enim volo neque expedit ut mercator meus Lugduni rem omnem sciat, idque propter certas causas) (1) tamen visa est ea res nimis longam paritura moram; metuo enim ne sub initium autumni mihi redeundum sit in Germaniam. Itaque peropportune se obtulit hic adolescens, homo Germanus, et mihi notus, cuius fratre docto adolescente hîc utor familiarissimé. Is cum peregrinari ad littus maris medi-terranei constituisset, transiturusque regionem vestram videbatur, coepi cum eo agere, vellétne te quoque invisere, cumque animadverterem eum delectari Astrologia, adhortatus [47 vº] sum, ut te inviseret, daturum me promisi literas, quas sperarem pondus aliquod apud te habituras; tandem etiam per eum scripsi ut mercator scyphum ei traderet, nam de eius fide optima nemini dubium esse debet. Itaque hunc Rupertum Weidenkopff Heydelbergensem (2) etiam atque etiam tibi commendo. Nam munus domini mei non ornabo verbis, cum nunquam id viderim; utinam esset tale, quale eruditio tua meretur, qualéque ego id esse cuperem; sed si qua eius fortuna futura est, melius dabit. Is adolescens natus est optima parente, qui apud Electorem Palatinum Rheni principem magnae autoritatis est Consiliarius, et Cyprianum Leovi-tium amat domique suae tractat saepe humanissimé aliosque doctos plurimos. Habet hic adolescens thema genethliacon tristius quam vellem; ipse tamen non desinet te rogare, ut aliquid ex te audiat; quaeso te si quid est funesti, [48 rº] audacter praemoneas hominem : est militaris, sed candidi pectoris et rectus. Iam vero ut fidem meam facilius isti domino probare passim, rogo ut tribus verbis (si non ultra libet) ap??a? (c) recepti poculi facias, eique des: nam mea fides ab illius pendet. Expecto tuas literas avidissime téque rogo, si quid habes praeterea quod ei domino voles mittere, id ut perficias, mihique mittas Lugdunum ad Christophorum Craftium mercatorem: is bona fide transmittet ad me Biturigas in aedes Domini Io. Liparini qui te peramanter salutat. Filiolo tua Caesari meo nomine salutem dici velim, is ut in patrias artes erudiatur curabis. Bene et feliciter vale, vir clarissime, et me ama: ego quo me cunque feret fortuna, te amare et praedicare nunquam desinam. Data Biturigibus Gallorum VII. idus Iunii, anno salutis humanae M.D.LXI; In quibusdam Calendariis tuis annotatum est nescio ad quem diem Iulii, futurum eum [48 vº] fatalem aut tristem Biturigibus, quaeso te, quid hoc erit ?

Tuae Excellentiae addictissimus Laurentius Tubbius Pomeranus.
 

From Lorenz TUBBE to NOSTRADAMUS

To the very eminent and very estimable scholar, the Lord Michel Nostradamus, doctor of medicine and mathematics, his master and friend, Salon-de-Provence, Greetings

Some time ago, noble master, I was waiting for your response about the business affairs of my German friend; you had promised, indeed, that you would take the time, as soon as you had his precise name and that of his mother. But at present, I have no doubt that it is you who must be waiting for a response from my master. I do not doubt that such waiting, weighs heavily: I beg of you, do not charge me with being at fault. I have insisted, in all the letters which I addressed to my master, that he is to answer you directly when he receives news from you. He ought, moreover, to have acted this way himself. Also, I wonder whether some impediment might not have intervened recently.

It has happened that missives are intercepted by the envious; much of the mail has undergone long delays. However, my master has made enemies, who want to harm him, because of the calamities which he has endured in the past year and a half (as he told you) and from which he has not succeeded in extracting himself, any more than his brother. Finally, though, he will have recovered some hope again by receiving your letter, which, according to my wishes, came to him successfully.

It was only yesterday that such a long silence finally ended. I received two letters from my master addressed to you at the same time; my commission agent also let me know that he had left in Lyon, a container which he was not to give to anyone but myself or to somebody who has been provided with a signed procuration by my hand. Inside this container is the gilded silver goblet, as I understand it, according to the correspondence of my master. His first letter is dated March 11, the other April 8; both only arrived in mid-May, I do not know why they were delayed on the way.

For my part, I don't often have an opportunity to contact you. I actually intended to write to you to ask you to designate somebody, in Lyon, who could be given the responsibility to forward this gift to you;
I have certain reasons for mistrust with regard to my own commission agent. I do not favor aquainting him with of all this business, however, I am afraid of lengthening the delays even further; all the more so, as I may need to return to Germany at the beginning of the autumn;
But just at this moment very opportunely, a young German has arrived whom I know well, as his brother is one of my friends. He expressly intends to visit the shores of the Mediterranean, and will, consequently, be passing through your area; I will make arrangements with him. Besides he wishes to visit you because, I have just realized, he has a strong interest in astrology and I have advised him to go see you. I thus promised myself to entrust this message to him, which, I hope, will bring some satisfaction to you;
I have also given him power of attorney so that the merchant who holds the goblet will give it to him; because I have the greatest possible confidence in him. His name is Rupert Weidenkopff and he is from Heidelberg; I recommend him very cordially to you.

It is impossible to describe the present from my master, since I did not see it; I wish only that it be proportional to your merit, that is my desire. Though he, my master, intends to satisfy you even more.

Returning to my messenger, he is a young man from a good family, his father is a very influential adviser of the Elector Palatine, who appreciates Cyprian Leowitz and is received readily at his home, as well as other scholars. Unfortunately, the birthchart of my young friend is not as favorable as I would wish it. That said, he fully intends to question you and would like to know your opinion; I request of you, also, if your forecasts are unfavorable, do not hesitate to inform him: he is a soldier and he exhibits a perfect uprightness.

Returning to my master, I would like to truly express my goodwill to him; therefore I venture to insist that in three words (if you cannot write more) you show me that you have received the goblet; you can give this note to my messenger, in whom I have all confidence.

I await your news with great impatience; if you have some message to send to my master, you can address it by my name to Lyon, at Christoff Kraft, merchant, who will send it on to Bourges, to Doctor Liparin; the latter sends his friendly greetings to you.

Please convey my friendly greetings to your son Cesar, whom you will certainly not fail to initiate to the practice of your talents.

Good-bye and good luck, your eminence, maintain your friendship for me; as for me, no matter what happens, I will keep you in my affection and my admiration.

Bourges, June 7, the year of the salvation of mankind 1561.

[ PS. In one of your almanacs is a prediction, I do not know which day, in July, there is to be a catastrophe which would affect Bourges especially; what is it about? ]

All devotion to Your Excellence, Lorenz Tubbe the Pomeranian.

Letter 26

Excellentissimo ac rerum reconditarum peritiss. Mathematico M. Michaeli Nostrad. philosophiae ac medie. Doctori domino et amico meo omnib. modis venerando s. [48 vº-51 vº].

Clarissime ac omnium eruditiss. D. Nostradame, binas superioribus diebus ad Excellentiam tuam non ita longo intervallo dedi literas. Prioribus effigiem meam in forma numismatis argentei ad vivum expressam insinuaram, ut cuius nomen et cognomen ad maiorem perfectionem amplissimarum tua-rum significationum cum revolutionibus absolutius examinandis tantopere desiderares, etiam physionomia atque adeo facies ipsa, ex qua saepe multa et certissima colliguntur signa, tibi non deesset, simulque matris meae defunctae nomen et cognomen indicavi, [49 rº] cuius ego filius primogenitus essem, cum utriusque filii et uxoris meae expressis nominibus propriis. Posterioribus pateram promissam ex solido depictam argento, inauratam, meisque insigniis avitis exornatam muneris et honorarii loco tibi offerendam transmiseram, ut me memorem et gratum tuorum laborum non tantum verbis, sed reipsa intelligeres. Nec dubito quin hanc ipsam imaginem meam argenteo nummo repraesentatam ac poculum promissum Germanico artificio affabré confectum unà cum literis animi mei erga te benevoli et gratitudinis declaratricibus eo animo acceperis, quo soles ea accipere, quae ab iis proficiscuntur, qui dignitatis et nominis tui fautores et amplificatores sine exceptione se probare cupiunt. Interea loci accepi à meo Laurent. Pomerano iterum thema illud tuum cum amplissimis significationibus crassioribus quidem literis quam antea Gallice descriptum, cui epistola non [49 vº] quidem ad me sed ad ipsum Pomeranum adiuncta erat, in qua me non hortaris quidem, sed instigas, non incendis sed inflammas, ne ab incoepto desistam, sed constanter atque audacter in inquirendis venis argenteis, plumbeis et aereis perseverem, fare ut Fortuna eventuum gubernatrix, quantumvis iam mihi adversa, brevi molestias laborum et sumptuum ex animae et cordis mei desiderio omnes abundé compensatura sit. Ego vero, clarissime ac excellentiss. D. Nostradame, qui tuo iudicio Astronomico, doctrina singulari exculto et ad res abstrusas natura mirabiliter eruendas divinitus excitato, plurimum, et plus quidem quàm reliquis nostra aetate Mathematicis tribuo, prognosticon illud tuum veluti Cynosuram actionum mearum metallicarum, Deo duce, sequor, continuo perseveranter opus, nec me calamitates ullae ingruentes licet in me nunc quodammodo omnes simul conspirasse [50 rº] videantur, à continuata persecutione ac investigatione rei coeptae me absterrebunt, quin ex tuo consilio prudentissimo mihi omnia prospera et foelicia ex caelestium corporum significationibus promittente, cedendo tempori eventum fortunae melioris ex fodinis et quietioris in caeteris rebus meis indesinenter expectem; coque magis hac in re confirmor, quod nuper admodum perscrutando subterrestria in fodinis venas plumbeas invenerim satis divites, sed terreis fecibus particulatim mixtas, quas à metallo dividere non minoris laboris est, quàm venas inventas insequi. Quod Excellentiam tuam celare (a) non potui, quae haud dubié unà mecum ex suo iudicio gaudium capiens laetabitur. Faxit Deus opt. maximus, in quem omnem spem mitioris fortunae collocavi ut similem fortu-nam aut meliorem in fodinis argenteis brevi experiar: cuius rei investigandae cuperem Excellentiam tuam [50 vº], nisi molestum esset, per otium cogitationem suscipere, mihique praescriptum tempus talium inveniendarum tandem venarum argentearum ex calculo astronomico, cuius te artificem praecipuum esse agnosco, examinato plenius themate, aperte planeque significare. Vix satis explicare literis possum quantopere desiderem revolutiones tuas cum amplissimis significationibus abs te absolutas in quibus quidem res magnas et dulcedinem cum amaritudine, ut calculus fert astronomicus, coniunctam promittis. Erunt autem illae ipsae revolutionum tuarum significationes eo gratiores si Latiné conversae et descriptae ad me venerint, ac literis quidem crassioribus, ut legi possint. Caeterum cum multis argumentis singularem animi tui promptitudinem et benevolentiam erga me et ex me natos luculenter perspicio, ut et tuam Excellentiam vicissim non possum non amore complecti, eique me omnibus officiorum [51 rº] generibus, si usus tulerit in his nostris Germaniae partibus, memorem et gratum ex animo probare. Summopere peto, quod et superioribus ab Excellentia tua petii, ut meorum filiorum genituras eadem opera, qua meam absolvere conaris, calculandas suscipias, ac ex earum revolutionibus fideliter inspectis amplissimas significationes pro more tuo similiter annotes; addes, crede mihi, hac ratione ad illud beneficium, quo me hactenus astronomicis tuis laboribus affecisti, maximum cumulum et efficies, ut tuam Excellentiam longé alio honorario tuis virtutibus et ingenii praecellentibus dotibus digno remunerer. Thema illud tuum diligenter examinatum et ad me transmissum literis crassioribus Gallicé descriptum, ut legi possit, accidit mihi gratissimum. Sum de illa navata hac in re opera tua abunde contentus, coque magis quod Laurentius meus Pomeranus, vel potius tuus, in sermonem [51 vº] Latinum transferendi onus in se recepit. Nihil mihi dulcius aut suavius, quàm aliquando loqui cum Excellentia tua coram, quod longinquitate loci utrique ereptum est, aut literas legere, in quo morem gerere mihi tuae potestatis est. Quare noli, obsecro, pati, qui alioqui omnes venustatis et humanitatis articulos cum recondita doctrina coniunctos tenes, me exoptata tua literarum voluptate, nescioquid divini craculi semper secum ferentium, carere diutius. Ego vicissim daturus sum operam ne respondendo unquam meas desideres. Literas si quas ad me dare voles cura typographo tuo Ioanni Brototio Lugduni reddendas. Is instructus à meis novit cui eas, ut ad me commodissimé per ferantur, tuta credere debet.Vale, mi D. Nostradame eruditiss., tibique persuade tuam Excell. à me mirabiliter amari. Datae ad fontes febriles prope mea mapalia 15 cal. Iulias 1561.

Tuae Ex. addictissimus Ioannes Rosenberger.

From Hans ROSENBERGER to NOSTRADAMUS

To the excellent expert in occult sciences and mathematics, master Michel Nostradamus, doctor of philosophy and medicine, my master and very venerable friend, Greetings.

To the very eminent and very scholarly lord Nostradamus, recently I sent to Your Excellence two successive letters, one very close to the other. With the first I had joined a medallion bearing my image with a very good resemblance; you already knew my first name and my surname in order to supplement your information and to clarify your diagnosis (interpretation) and the study of my progressive charts. Surely, seeing my appearance will confirm your conclusions. I attached to it the first name and the surname of my late mother, of whom I am the first born son, as well as the first names of my two sons and that of my wife.

My second mail contained the promised goblet, of gilded silver, decorated with my coat of arms. This object represents my fees (payment?); it is my way of expressing to you my gratitude, not only in words but in a tangible way.

I hope that you have received my engraved portrait on the medallion, as well as the promised goblet, engraved by a German goldsmith, with the letters in which I express to you my gratitude. It is always with pleasure, I think, for you to receive testimonies of all those whom recognize your merits (virtues?)and send them to the heavens.

Meanwhile, I received from my dear Lorenz the Pomeranian, a new recession (progression?) of my birthchart and your commentary, always written in French, but this time in larger letters; Pomeranian joined to it an addressed letter, not from you, but from himself, under the terms of which you exhort me with insistence, you press me with flame (fervor?), that I should not abandon my companies, but to persevere with constancy and also with audacity in the search for copper and lead, and silver(gold?) veins. You announce that fortune, which governs events, which has been unfavorable to me until now, will go soon and pay me for my sorrows and for all of my expenses, and fill the desires of my heart.

You know, very noble and eminent lord Nostradamus, whose confidence I have in your analysis of the heavens, I know your science and I know that you have been marvelously inspired in the study of occult phenomena: indeed, you are the most scholarly of the mathematicians of our time. Therefore, I intend to follow, with the assistance of God, your forecasts, (veritable small ores ?)of my metal mines; I will continue to try, with perseverance;
I will not let myself be cut down by these calamities which seem to have conspired against me, until now. A kind of persecution continued and I had almost given up my projects; but behold! your consultings, not without prudence, promise to me, however, that the stars will bring to me more chances (opportunities?):
I must wait for improvement of my fate because of my mining companies as well as the other affairs in my life.
Your forecasts begin to verify indeed, the recent extractions made to discover rather rich lead veins, but melees (?) of too much ground: the work of purification is almost as significant as that of finding the veins. Alas, what I cannot hide from Your Excellence, I know that you rejoice with me in this discovery.

Creator God almighty, in which I put all my hope of a better fate, that I know I'll soon have a similar chance, or even better, in the prospecting of the gold mines. I would like to question Your Excellence on this subject, if I will not abuse your kindness: can you, by your astrological calculations, tell me the most favorable time to search for such veins? Will you the principal author of this project, consider examining my birthchart so you can give me an accurate date for this opportunity.

Can you explain in a letter, this great desire that motivates me and let me receive from you my progressed charts and their commentary, also if they contain as many good things as bad ones? It is what you promised to me besides. I appreciate your studies of my progressed charts so much, if you could write them in Latin and make the writing in legible letters biem (?). I thank you in advance for the diligence which you will take to give me satisfaction as well as my children: I can peux(?), in return, that you are assured of in my attachment. I will try to express to you my recognition in any way I can, if, however, I can do something for you in my area of Germany. (?) let me know?

I venture to insist close (?)of Your Excellence, that you establish as a favor for my sons the same birthcharts and other calculations which you carried out for me: progressions, commentaries and annotations of your cru (raw?). Be certain, if you want to accomplish such a work well, that I will compensate Your Excellence with fees worthy of your merit and your talent.

I received with joy and examined with great care this chart written in French, and written in letters as readable as possible. I am on this occasion satisfied with such a work of achievement, the more so since my friend [Lorenz] Pomeranian, who is also yours, is trying hard to translate it for me into Latin.

What a joy it would be for me to be able to, one day, meet Your Excellence face to face! Because of distance, I will be satisfied to read your letters, that I hope to receive as frequently as possible. 0 you who hold by your science all the secrecies of human happiness, do not make me wait too long a time for these letters that I wait for with such impatience and which always brings to me some celestial oracle! I will take care to answer you without delay.

If, therefore, you desire to write to me, address your mail to your printer of Lyon, Jean Brotot, who will know whom to give it to with security so that it reaches me.

Good-bye, very dear and eminent lord Nostradamus, be assured, Your Excellence, of my perfect faithfulness. ( I don't like how indefectible attachment sounds, do you?)

Fieberbrunn June,17 1561.
All devotion to Your Excellence, Hans Rosenberger.

Letter 27

Eruditissimo et (a) maximé insigni viro Domino Laurentio Pomerano LL. Doctori M. Nostrad. s. [52 rº-57 rº].

Ad Iunii finem redditae sunt nobis literae tuae, eruditissime Tubbi Pomerane, simul cum poculo argenteo inaurato, pretioso ilio quidem, sed ob artificis ingenium atque solertiam praecipue admirando (1): nam Mulciber illic opera caelarat: et certe materiam superabat opus, quod ubi primum vidi, putabam revera esse Anacreontis cymbium (2). Adhaec numisma aureum elegantissimum totam hominis formam et effigiem ad pectus usque repraesentans (3), ex cuius physionomia multa profecto cognovi quae cum calculo Astronomico convenirent. Arguit autem hominem melancholicum ratione atrae bilis, sed multo magis per accidens. Quas ad me scripsit literas vir ille peregregius et vere nobilis lingua Germanica, tu puto Latio donasti: mihi enim visae sunt et tuae et illius una eademque dictione (b) conscriptae. [52 vº] Germanus vero ille adolescens, qui ad nos et cratera et tuas literas pertulit, petiit à me ap??a? (c), quam ei libenter dedi, ut tu scripseras, et ipse qua se alligarat fide solveretur. Dedi autem sermone Gallico, et nomine Craftii mercatoris. In epigrammate quodam Graeco scribit Alciatus (4) certamen ortum de artis praestantia inter scriptorem et pictorem, quorum alterum appellat Phaedrum, alterius ne nomen quidem memini, et liber non est ad manum. Interea, dum pictor terebat colores, PHAEDRUS
DESCRIPSIT MAGNAM PROTINUS ILLI 'A?OXAN
hoc est fugit, quia certamen erat,
SED Quod VEL VITAM, VEL FERAT INTERITUM.
Sed ut eo redeat, unde digressa est nostra oratio. Dolui certe, et doleo etiamnum vehementius quam putari possit, quod Dominus noster ille (d) Io. Rosenbergius tantos casus tantaque rerum discrimina et infortunia pertulerit, istarum alioqui calamitatum vir [53 rº] omnium minimé dignus. Nec minus aegré fero vicem Caroli filii, et pollicem semiamputatum. Hoc fecit Iupiter male affectus cum cauda in XII. iuxta illud ap?te?esµa. In manuum pedumque consideratione observabimus an digiti unguesve iuxta cognationem aut (e) affinitatem dominantis planetae malé affecti sint. Revolutiones illas quas iamdudum feceram et mea manu scripseram, statim tuis literis lectis, dedi affini meo ut transcriberet; quod sedulo fecit, et eas ad te mitto. Quod ad genituras Caroli et Ioannis filiorum attinet, omnes nervos intendam daboque operam, ut diligenter supputatae atque explicatae ut decet nundinis illis Lugdun. quae post cal. Novembris celebrari solitae sunt ad te perveniant: citius dare non possum. Sed antequam eas absolvero, cuperem plurimum ut Dominus ille noster ad me mitteret figuras prius erectas à D. Cypriano Leovitio, quas, ut arbitror, iam habet confectas. Dabis igitur [53 vº] operam, si me amas et fieri potest, ut ad nos quamprimum transvolent. Sin minus faciam ego meo more. Non est quod Dominus noster timeat de ambagibus, aenigmatibus vel amphibologiis: omnia futura sunt vel ipsa luce lucidiora. Nihil 'e? a????µ??? erit (f), nihil a??µ????a?? obscurabo. In fine anni 1566 (g) eadem piane scriba quae epistola quadam ad Dominum de revolutione anni sui 1577 in quo iuxta calculum meum Astronomicum à Marte et aliis indiciis atrocia quaedam. Porro accidunt illa annis septenariis. Et in nono septenario directio quaedam est Saturni in VIII. cum Martis coniunctione ad Aldebaran, ascendens Sagittarius, et, ut latius ex revolutione videre licet, annus est climactericus (5). Affinis meus impeditus aliquibus suis negotiis noluit transcribere, scripta est eo modo quo sunt caeterae: misissem quidem, sed vereor ne rursus causeris legendi difficultatem, in meamque manum [54 rº] totam culpam conferas. Ea tamen cum genituris faciam sedulo ut ad vos quamprimum deferatur, in aedibus videlicet D.D. Liparini medici et philosophi clarissimi, quem meo nomine salutes precor, filiumque, et generum LL. Doctorem. Genituras non possum alio dicendi genere quàm quo sunt revolutiones conficere. Si vis, faciam bilingues, sed multo copiosior lingua Gallica quàm Latina. Tu quandoquidem instar mellis fluit ex ore et Romanus et Germanicus sermo, de Gallico adiutus opera D. Liparini (si modo in hoc opus habes Theseo) vertes vel in Latinum, vel in vestratem. Istud laboris mea causa tuis gravissimis occupationibus accedet. Sed te rogo iterum atque iterum ut acceptis nostris literis cures imprimis ne desiderio tabescamus tuarum: quarum cum eloquentia turn prudentia nihil est mihi gratius, nihil iucundius. Interea dum haec scriberem, ecce mihi nuntius à magno quodam [54 vº] Principe, qui me ad aulam regiam ubi est accersit; ad quam si mihi proficiscendum est, (ut certe est brevi) dispeream nisi te viso, silentium tuis legibus per aliquot dies indicturus, Faxit Christus, ut tu mihi primus occurras Biturigum. Domini nostri literas avide expecto, mirabarque quid esset tantae morae causa, sinistrine aliquid accidisset, an Dominus idem cum Cypriano Leovitio incultis meis scriptis illuderent, sed confisus Germanica illa fide virorum praesertim clarissimorum et mihi amicissimorum melius spero meque accuso, quod tantam notam velim illis inurere. Fere tamen usu venit, ut de quo aliqua sit opinio virtutis, probitatis, eruditionis (quanquam eorum nihil mihi arrogo), si in unum aut alterum mendacium (quod fieri aliter vix potest, ut sumus homines) impegerit, incurrat statim in hominum sannas et scommata, nec eorum gravem alioqui reprehensionem [55 rº] effugiat. Sed mehercule ita sum, mi Pomerane, primis tuis literis recreatus atque adiutus, et praeterea caeteris confirmatus, ut ne hi quidem cursus meos retinuerint rnalimque virorum doctorum consiliis et acerrimo iudicio, quam vulgi inconstanti et velut fluctuanti opinioni acquiescere. Nunc itaque quam maximé conficio revolutiones et tuas absolvo. Moleste profecto fero, quod tanti vel meus amor vel autori tas apud affinem meum non valuit, ut ab eo revolutio anni 1573. transcriberetur potuerim impetrare. Eam (h) si ad vos misissem mea manu scriptam, vereor ne taedium potius et nauseam esset allatura, quam vestris animis satisfactura. Et certe timeo ne huiusmodi revolutiones, quas more Indico supputavimus, risu potius excipiantur et cacchino, quam admiratione. Certé in his quod potuimus fecimus. Non erit in posterum quod me accuses de longo silentio [55 vº] ut antea; quod tamen non tam fecisse te volo ex eo quod aiunt festinanti omnem moram longam esse, quam ex candore quodam animi tibi innato, amicitia item in me singulari. Apud nos in hac ipsa urbe, ut ubique, inter praecipuos cives tanta est controversia et latens odium ob fidem et religionem susceptum, ut tandem coeperit excandescere furor eorum qui Papisticam traditionem defendunt, quorum maior est multitudo, et eorum rusticorum, quam eorum qui verae pietatis haeresin tuentur. Franciscanus quidam miré vocalis in pulpito plebem quotidie animabat in Lutheranos, vim ut eis inferrent, et ad unum occidione occiderent. Parum itaque abfuit, quin die Veneris sancta quingenti fere in templum prodierint armati veluti buffones, scipionibus ferratis acutissimis tamen. De numero Lutheranorum, uti aiebant, erat Nostradamus; caeteri fere omnes suspecti urbe fugerunt; hoc ego tumultu et [56 rº] rabie commotus Avenionem secessi, hac illac fugiens populi tam furibundi furorem abfuique à mea domo duos menses et amplius (6). Tandem supervenit Provinciae praefectus Comes a Tenda, qui ut est humanus, composita pace, sedatis tumultibus, fecit ut Salonii cives unanimes viverent, summa tamen cum animi magnitudine, et oris praestantia obstrepens in gentem prorsus barbaram atque effrenem. Nunc paulo sum in quietiore statu, quam eram antea. Habes, mi Pomerane, causam diuturni mei silentii, quam fortasse aliam credebas. Fac, obsecro, ut si quando invisis hunc nostrum Dominum nomine nostro salvere iubeas et bene sperare, nuntiesque eius fortunam brevi felicem admodum et prosperam futuram, atque ita brevi, ut antequam sit annus ab hodierno die superveniet illi quaedam ingens et inopinata prosperitas, eaque felicissima. Quod illi spondere ausim, astris item sic indicantibus. [56 v ] Quare obsecro, persuade, ut quomodocunque sit ne desistat ab incoeptis, et iterum atque iterum inculcabo: NOLIT DESISTERE COEPTIS. Perveniet revera ad optatum finem non sine maxima laetitia et voluptate, idque casu non opinato; omnia inquam evenient ex animi sententia, cum morte et ruina adversantium. Supputatum est iterum a me ex nomine D. Rosenbergeri, item ex nomine et cognomine matris Caroli et loannis. Ioannes hic adolescens profecto summae spei est, et debet revera esse pectorosior. Matres, dicet aliquis, quid ad ista faciunt? nihil impediunt, quominus omnia ad calculum Astronomicum optimé conveniant, ut exuberans saccari quantitas in conditura nullum aclfert, credo, nocumentum, adiuvat potius. Sacerdotum Deae Syriae ea erat consuetudo (7). Quid amplius tamquam corollarii vice adjiciam? nihil mehercule, nisi quod rumor percrebuit [57 rº] Turcarum classem Nyssae visam nuperrimé trecentis instructam triremibus, quam alii ferri Melitam (8) volunt, alii Tunetum, Viennam Austriae alii, ego magis Tunetensibus timeo. Omnes feré maris mediterranei accolae fugerunt, praesertim ubi STATIO MALE FIDA CARINIS'. Vale, Salonae Petreae Provinicae Galliae Idibus Iuliis, anno salutis generis humani M.D.LXI.
 

From NOSTRADAMUS to Lorenz TUBBE

To the very erudite and eminent monsieur Lorenz, the Pomeranian, doctor of law, Michel Nostradamus, Greetings.

At the end of June, very erudite Tubbe, the Pomeranian, I received your letter as well as the silver gilded goblet, a particularly admirable work, exhibiting the remarkable talent of the artist. It could be said that it was Vulcan himself who held the chisel. The beauty of work exceeds that of the silver alone: as soon as I saw the object, I took it for Anacreon's cup.

I also received the medallion that represents his likeness in bust; at the sight of his features, I had noted that it corresponded perfectly to the person for whom I applied my astrological calculations. This portrait reflects an individual filled with black bile, but only coincidentally.

As for the letter written to me by your noble German master, it is you who translated it into Latin. I recognize your style mixed with his in it. The young German who brought the letter as well as the goblet requested a receipt from me. I was very happy to give it to him, thus answering your own wish while disengaging him of any responsibility for it. I have written this receipt in French in the name of the merchant, Kraft.

This makes me think of the Greek epigram of a certain Alciatus (1), which reports the dispute that arose between a writer and a painter about the superiority of their respective arts. The writer was Phaedrus but I have forgotten the name of the painter and do not have the book to hand. While the painter was still grinding his pigments, Phaedrus had already reproduced a forged receipt; the other admitted defeat because the disagreement concerned the knowledge of what brings life brings death.

But let us return to our subject after this digression. I sympathized, and I still sympathize deep in my heart, with the misfortunes that have been befalling our friend, Hans Rosenberger. Admittedly, he is the man worthiest to be spared from so many calamities.

I also sympathized with the misfortune of his son Karl, having his thumb half-amputated. That is due to the malefic aspect of Jupiter with the Tail of the Dragon in the 12th house, according to the influence of the stars. With regard to the hands and the feet, it is necessary to examine whether the fingers and the nails are badly aspected by a dominant planet.

Regarding the progressed charts, for a long time now, I have calculated them and written them by my own hand. When I received your letter, I gave them to my secretary to transcribe; then I sent them to you.

Regarding the birthcharts for Karl and Hans, I will work on them promptly. I hope to have finished this work before the Lyon Fair, which generally takes place after November 1. I cannot do them more quickly. Before completing them, however, I would like to have in my hands the birthcharts previously calculated by Cyprien Leowitz. Could our friend send them to me, if, as I believe, he still has them? Please be kind enough to do all that you can so these documents reach me as quickly as possible, as if on wings. Otherwise, I will operate according to my own method.

Your master will not have anything to fear about ambiguities, enigmatic meanings or equivocalities. All of my forecasts are as clear as day and none of them are expressed in the form of enigmas or allegories. I express in clear speech what I see for the end of 1566, just as I do for the solar progression of 1577. To tell the truth, my forecasts, based on Mars and on some other indicators, are rather pessimistic. It has to do with accidents relating to each seventh year. For this ninth septenary we have Saturn moving into the 8th house with a conjunction of Mars with Aldebaran and the Ascendant in Sagittarius. As it appears, moreover, by the calculation of the progression: it is about a climactic year.

My secretary is too busy and cannot transcribe this at the present time thus it will be written the same way as the preceding letter; I decided to dispatch this one but I fear that you will have some difficulty understanding it and you may blame my writing. Too bad! I am sending it to you as quickly as possible as well as the birthcharts, to Doctor Liparin, that eminent doctor and philosopher. I request that you send him greetings from me, also to his son and his son-in-law, the doctor of law.

I cannot establish the birthcharts any differently than I did for the progressions. If you wish I will make them bilingual but French is much more explicit than Latin. Latin flows like honey just as much as German; let us include French, with the assistance of Doctor Liparin (that is, if you need a Theseus). Also, you will be able to carry out a translation into Latin initially, then into your mother tongue. This means, I regret, that additional work is added to your many tasks. Also, when you receive my letter I urge you not to keep me waiting too long for your answer; you know that nothing is more agreeable for me than to savour your eloquence as well as your wisdom.

In the midst of writing this letter, a message from somebody important, just reached me, summoning me to court, where he is. If I leave (certainly soon), let me die, if I do not take advantage of it by paying you a visit! In that case, it would be necessary for you to give up your studies of law for a few days! May Christ grant that you will be the first one to accomodate me in Bourges!

I am looking forward to the news from our friend; I am astonished by the delay. Could it be that something untoward has happened to him? Unless, perhaps, he and Cyprien Leowitz are poking fun at my style? But no, I prefer to rely on the loyalty of these Germans who are my friends and who I hope are even more than that. I am someone that wants it so much, I am ashamed of trying to rush them so much.

It can happen that, no matter what judgement is meet (mete?) to be passed on a person's merit, integrity and scholarship, (to tell the truth, I do not attribute such qualities to myself ) if this person is shown to have made some mistake (which can always happen, because we are only human) there is an immediate torrent of mockeries, sarcasm and reprehension. However, I swear to my Great Gods, dear Pomeranian, that I have been charmed and encouraged by your first letter and soothed by the others: I see that the people in question have confidence in my calculations. To tell the truth, I still prefer to undergo the severe judgement of scholarly people than to be approved by inconstant public opinion.

I am currently working on the solar progressions and yours are completed. I only regret that my secretary, in spite of the affection that I have for him and of my authority over him, has not [yet] been able to transcribe the progression of 1573. If I address it to you written in my hand, I fear that it may be very disagreeable for you and will in no way satisfy you. I also fear that these progressions, calculated according to the Indian method, may evoke scoffing from you rather than admiration. Anyway, I will do my best.

Don't accuse me, as previously, of staying silent for too long as you did before. I am well aware, according to the saying, that any delay seems long to those who wait, but I will take account of your candor and the great friendship which I bear towards you.

In this town of Salon, as everywhere, hatred and arguments are brewing among the notables because of religion; the fury is starting grow just as much among those who defend the Papist tradition -- that is to say the the masses, especially simple people - as among those who profess the doctrine with an authentic piety. A certain Franciscan, very eloquent in the pulpit, is always exciting the people against the Lutherans, pushing them also towards violence and even urging them to general massacres.

It nearly came to that on Good Friday, five hundred men armed with staves of iron, threw themselves on the church like fanatics. Among the Lutherans they named Nostradamus.
Almost all of the other suspects had fled. As for me, frightened by this violent rage, I fled to Avignon. In other words, in order to to escape the fury of a crowd unleashed, I have been absent from my home for more than two months.
Finally, the governor of Provence, the Count de Tende, a man of great kindness, succeeded in re-establishing peace, and calming he unrest, and is establishing a good understanding between the citizens. His greatness of spirit and the nobility of his language put a stop to the cruelty of the crowd unleashed. Thus, I have rediscovered the tranquility that I had enjoyed previously. This, dear Pomeranian, is the reason for my long silence: you imagined it differently.

If you ever return and visit your dear master, please greet him on my part and encourage his hopes. You can tell him that success is very near and good fortune awaits him. In the future for him; within one year, counting today, an event as happy as it is unexpected will surprise him: that is what I dare to affirm, on the evidence of the stars.

This is why I beseech you to persuade him, whatever happens in his business, not to give it up. Several times I have repeated " Do not give up any enterprise once undertaken". He will indeed attain his purposes with a maximum of joy and satisfaction, thanks to an unexpected event. All that I declare to him will assuredly transpire, including the death and ruin of his adversaries.

I have remade my calculations while taking into account the first names of the lord Rosenberger and his wife, as well as the last name of the mother of Karl and Hans. This last son assuredly gives great hope, he is a young boy with great courage. What on earth do mothers do, says one author, to obtain such results? At all events, they (the mothers) cannot prevent anything that astrological calculations can predict: an excess of sugar in the jam cannot hurt; in fact that would rather be an advantage. Such, they say, was the modus operandi of the goddess who was honoured by the Syrian priesthood.

What more can I say? Nothing, by heaven, unless that, there has been a rumor spreading about the arrival of a Turkish fleet. It has been seen in Nice, recently, three hundred triremes strong. Some think that these Turks intend to plunder Malta, others opine for Tunis, while others still for Vienna in Austria. Personally, I rather fear for the inhabitants of Tunis. Almost all the residents of the Mediterranean are fleeing, especially those from " the part of the coast that are not very safe from ships". (2)

Farewell.
Salon-de-Craux, French Provence.
July 15, in the year of the salvation of mankind 1561.
(1) Epigram of Lucillius translated by Alciatus.
(2) Virgil

Letter 28

Nobilissimis heroibus Mich. Nostradamus, s.d. [57 rº-57 vº].

Quaeritis à me, nobiliss. viri, quid fuerit id quod vestris articulis, qui mehercule sunt infiniti, nullum responsum fecerim: accipite ergo causam. Ea primum egent tempore et maiore otio, et ut omittam summas occupationes quibus in horas distineor, mihi res fuit cum literis quorumdam Principum, quibus tum fuit necesse maxime respondere. Sed nec hoc quidem praecipue obfuit, alia subest causa nuncius ille vester qui in Mathematicis [57 vº] optime est versatus, cum adhuc esset in limine necdum me salutasset, sensi impedimentum in genio mea, ratione proximitatis (1). Sic Caesaris genius officiebat Marco Antonio, si licet magna parvis conferre (2). Tu vero qui quaeris quis tuus fuerit horoscopus, Virgo fuit, natus paulo ante ortum Solis, tempore per accidentia rectificato et per conceptionem. Porro autem si vultis ut a me vobis sigillatim satisfiat, date operam, ut hune, quisquis est, lateant ea quae scire tantopere ex me desideratis. Venenum aliquis vestrum bibiturus est. Valete, Salone ad IIII. cal. Augusti, 1561.
 

To Nostradamus, very eminent and illustrious men.

To the very eminent and illustrious men, Michel Nostradamus, greetings

You asked me, my lords, how it is that I have not offered any answers to your articles. However, God knows the reasons are numerous! Here is why: initially, I would need much more time and leisure. I had, as a matter of priority, to answer the letters of some very important people. But even this is not the main cause for my failure to reply. To tell the truth, there is another reason: as soon as I saw your messenger on my doorstep, a distinguished mathematician, before he even greeted me, I experienced a kind of inhibition because of his proximity. Also-- if you allow me this noble allusion -- the genius of Caesar overshadowed Mark Anthony. (1)

Regarding your question about your Ascendant, it is Virgo; You were born a little before sunset according to life-events and conception. If others among you wish me to give them satisfaction, see to it that your messenger, whoever he is, is not briefed about your questions.

One of you will drink poison.
Good-bye.
Salon, July 29, 1561.
(1) cf Agrippa, Phil. occ. 111, 20. It is about Octavius, not Caesar.

Letter 29

Clarissimo viro virtute et eruditione praestanti D.M. Nostradamo Doct. artis medicae et mathemat. incompar. amico summa suo s. [57 vº-60 rº].

Literas tuas et reliqua in fasciculo coniuncta accepi, quae mihi exoptatissima fuere. Noli enim putare, mi Nostradame, quidquam à te [58 rº] proficisci ad nos, quod non expectatum charumque imprimis veniat. Ego vero mihi potissimum gratulor te gratum habere Rosenbergeri nostri munus, quod quidem tardius allatum est quam fieri debuisset, quamque ego volebam. Sed hoc imputandum erit eius calamitatibus in quas lapsus facultatibus incidit, ut difficulter hominem cui tuto quidquam concrederet inveniret, praesertim quod in longinquas terras perferendum fuit. Revolutionum explicationes, quas misisti ad me, anxié desiderat, et nuper adeo datis literis ad 15 cal. Iulii id à me prolixé rogat, ut te exorem, additque se ad Brototium typographum tuum ea de re scriptas literas misisse, quas ipse ad te perferri curaret; velim scire an illae ad te perlatae sint. Nam percuperet habere Lugduni amicum qui nostra Germanica ad te missa bona fide tibi curaret tradi; ad eas res satis aptus mihi videretur Brototius typographus, nisi quid tu aliter [58 vº] existimas: mercatores nimis sunt occupati, feré et negligunt literas tales. Itaque rogo ut cum Brototio hoc agas, ut si quid posthac à Germanis accipiat literarum id non gravaté recipiat, et bona fide ad te transmittat. Si autem alium habes magis notum et aptum ad eas res, id rogo significes nobis. Nam ego ubi in Germaniam Deo ducente rediero, frequentiores fortasse tibi adducam mercatores, qui tuo consilio et arte utantur non sine tuo commodo. Quod hactenus feci, id nihil est, sed conabor reversus tua agere diligentius, qui mihi iam satis cognitus es. Iam ut redeamus ad Rosenbergerum nostrum, is revolutiones Cypriani nullas habet, sed per me aliquas confici vellet; at hoc nihil est neque eas res nunc tracto neque, si vellem, librorum necessariorum copia mihi hic fieri posset et, ut scis, haec dies mihi aliam vitam adfert, alia studia postulat. Ideoque talia [59 rº] ad Nostradamum artificem remitto. Si tamen ante hiemem rediero in Germaniam, quod spero, efficiam ut Cyprianus aliquot annorum revolutiones ei condat. Interea sese oblectabit noster Rosenbergerus in eo commentario quem mihi nuper misisti evolvendo, quem tu eleganter et copiose fecisti et, si placeat, postea quaecunque Germanis conficis ita parabis. Ego adhuc apud me retineo eas revolutionum explicationes, turn quia hactenus nuncium cui commode darem non inveni, turn quia adventum tuum expecto quotidie: siquidem scribis futurum ut brevi hac transeas. Mittam tamen in his nundinis ei alterum exemplar, retento altero donec tu adveneris: quem diem o utinam ego videam, et in tuum complexum veniam Biturigibus! eo nihil mihi posset accidere gratius. Hospes meus vir honestus et bonus Dominus Ioquinius Consiliarius (1) cuperet te recipere cum equis tuis apud [59 v ] nos et rogat ut statim in porta requiras eius aedes ad eumque divertas: si voles esse tranquillo loco, apud nos esse licebit sine sumptu tua. Postremo, mi D. Nostradame, nequeo te celare (a) (quod mihi admodum grave accidit ?a? ap??sd??µt??)(b) me cum discipulis meis, quos habeo, revocari Augustam sub hiemem. Nam cal. Augusti hâc transiit vitricus meorum discipulorum missus in aulam Regis vestri à mercatoribus Germanicis, quibus, ut nosti, ingens creditum debetur (2). Is, ubi confecerit sua negotia in aula, Lutetiam nos vocabit ad se circiter initium mensis Septembris, aut paulo post initium, ut spero. Interea ego hîc honores peto (3), quod felix sit, et paro abitum in Septembrem. Sed spero me hîc te visurum priusquam id fiat. Itaque siquid post calendas Septemb. mittere velis, id Craftio Lugdunum mittas eumque roges ut ad Georgium Herwartum seniorem mittat Augustam (4). Ex Augusta [60 rº] atque etiam (quod spero) ex Italia saepius tibi scribam. Bene et feliciter vale, mi Domine Nostradame, meque vere et ex animo te amantem ac venerantem animo meo redama interque eos habe ex animo et veré qui te reverenter amant. Caesari filiolo tua multam salutem precor et efficiam reversus in Germaniam ut ipse quoque e????a habeat Rosenbergeri nostri aut aliquid preciosius. Data Biturigibus V. idus Augusti, qui meus est natalis, anna M.D.LXI.

Tuae Excell. addictissimus Laur. Tubbius Pomeranus.
 

From Lorenz Tubbe to Nostradamus

To the very noble and remarkable by his virtues and his learning, Michel Nostradamus, doctor of medicine and in mathematics, his incomparable master and very great friend, greetings.

I received with immense pleasure your letter and all the documents which were enclosed with it. Be ensured, dear Nostradamus, that anything that comes from you is awaited and received with joy. I am particularly happy that the gift from Rosenberger has reached you. I only regret that it took longer to reach you than I would have wished. It is necessary to blame this delay to all the trials that my master has undergone, that leaves him searching for somebody with whom he can entrust his mail, especially to a remote destination. He anxiously awaited these commentaries of the progressions, that you just sent to me.

Recently still, in his letter of June 17, he beseeches me to intervene with you. He adds that he wrote to you at your printer, Brotot, who is supposed to be responsible for making sure you receive your mail. I would like to know if you actually received it. He has some friends in Lyon who indeed wished to find someone to send the mail from Germany to you; your printer, Brotot, seems to be an adequate intermediary;
unless you have someone else in mind?
The merchants are too busy, and they do not take great care with these kinds of letters. Please come to some arrangement with Brotot, so that in the case where other letters arrive from Germany, he would be kind enough to take responsibility for them and to send them on to you in all confidence. However, if you know somebody else who may be likely to fill such a role, be good enough to let me know.

When I return to Germany, heaven knows when, I will quite often, be able to send businessmen to you, to seek your counsel and advice, if that is acceptable to you. In truth, what I have done until the present is not much; but if I were to return there, I would exert myself more, now that I know you well.

To return to our friend Rosenberger, he does not have the progressions by Cyprien Leowitz, so he asked if I would calculate his progressions; but I have neither the equipment nor the necessary books with me to do such a job, and my days are filled with many tasks as well as by my studies. Therefore, I am resorting to to the great artist Nostradamus. If, however, I return to Germany before the winter, as I hope, I will have Cyprien calculate the annual progressions.

While waiting, our dear Rosenberger will relish the commentary that you have just sent to me, of which I have savoured the elegance and the detail, as well as any possible subsequent communications.

For the moment, I reserve my comments on the progressions, on the one hand because I do not have an adequate messenger at hand,and on the other hand because I am expecting you to arrive any day: you have indeed told me that it will be very soon. However, I will send on to him one of the copies at the Fair and I will keep the other until you have arrived.

I look forward to the day and the joy of meeting you in Bourges. Nothing happier could [possibly] happen to me.

My excellent host, the counsellor Jocquin , will lodge you in our city, you and your horses. As soon as you enter the gates of Bourges, ask where his house is and go there. There, you will find a quiet residence and you will be accomodated for free.

It is necessary, finally, to inform you, dear Nostradamus, of the major upset completely capricious, that has happened to me: I have been recalled to Augsburg, with my pupils before the winter.

August 1, the father-in-law of my pupils passed through here and was summoned to the court of your king by these German merchants towards whom, as you may be aware, the king has significant debts. When he has finished his business in the court, he will recall us to Paris; it will be towards the beginning of September, perhaps a little later - at least that is what I hope.

For now, I am preparing for my doctorate here -- may I pass it! -- and am preparing to leave in September. However, I hope to meet you before my departure. If, however, you want to send me some mail after September 1, address it to Kraft at Lyon, asking him to forward it to Augsburg, to Georg Herwart father. I will write to you from Augsburg, and frequently from Italy where I hope to go next.

Farewell and good luck, dear master Nostradamus. Be assured of sincere friendship and return to me, please, your affection, as I am one of your true friends. Greet your son Cesar for me. I will arrange, once I get back to Germany, for him to receive from Rosenberger some precious medallion or other object.

Bourges, August 9, 1561, on my birthday. 400 hundred years before mine though]

All my devotion to Your Excellence,
Lorenz Tubbe, the Pomeranian.

Letter 30

Illustriss. simul ac nobiliss. Heroi Io. Rosenbergio Patritio et civi Augustano Mich. Nostradamus, s.p. [60 rº-65 vº].

Superioribus mensibus, heros nobilissime, redditae mihi sunt literae tuae humanitatis et benevolentiae erga me simul et munificentiae cuiusdam admirandae plenissimae, datae illae quidem ad VI [60 vº] Idus Aprilis prope metallica opera. Eas mihi attulit clarus et strenuus adolescens Rupertus Weidenkopff Heydelbergensis (a) cuius pater, ut ex literis Pomerani nostri cognovi, apud Electorem Palatinum Rheni principem magnae autoritatis est Consiliarius; qui, ut ipse aiebat, multas iam Galliae provincias peregrinationis ergo lustraverat, demum Italiam cogitans. Idem reddidit pateram ex solido efformatam argento auroque purissimo deauratam: cuius operculum, ut scribis, videre licet antiquissimis maiorum tuorum insigniis incrustatum atque insignitum quibus sum praecipué delectatus. Literis tuis (b) inclusum erat numisma argenteum itidem (c) inauratum (d), elegans sané atque magnificum, cuius altera facies effigiem augustam (e) tuam ad pectus usque exprimebat, altera fodinas, oris ambabus, ut tu plané dicis, Romanis characteribus (f) adfabre exornatis. Ex (g) tua imagine ad vivum, ut videtur, deliniata dicere nolo quam sim affectus: diuturnam mehercule sitim illam et desiderium ardens tui [61 rº] videndi quodammodo explevisse turn (h) me putavi; at quid futurum existimares, si contingeret vultus coram videre tuos et te amplexari? Tanto cìenique artificio caelata erant omnia, tam etiam preciosa, ut nescias magisne admirere artificis solertiam atque ingenium, an eius liberalitatem veré regiam, à quo sunt ista transmissa atque collata. Paucos post dies quas feceramus tuas revolutiones curavimus transcribendas affinis nostri manu simul et statim perferen-das Lugdunum (i) ad Craftium mercatorem et inde ad clariss. virum Laurentium Pomeranum Biturigas; quas tibi puto eius opera redditas aliquot (j) ante diebus, quàm genituram charissimi tui Caroli ab eodem acceperis. Haec calculata est à me triplici via, Indorum scilicet, Babyloniorum, et mea consueta, multàque in eam conieci, quae turn ex aspectu tuo physionomico deprehendi, turn ex nominibus cognominibusque matris tuae, sed uxoris praesertim. Quam ut facilius legi [61 vº] à te posset, iterum scribendam tradidi cuidam iuveni Gallo (l), qui sese nobis obtulit nuper. Revolutiones autem duplici confectae sunt calculo, Babylonico et meorum avorum. Hoc itaque tempore, ut spero, à te revolvuntur et tuae revolutiones et tui Caroli genitura. Nunc ad te mitto et alteram genituram, quae est expectatiss. tui filii 1oan. Rosenbergii cum amplissimis eius significationibus à nobis his contractiorib. noctibus elucubratam: quam quoque in tuam gratiam scitissimis depingendam characteribus curavimus, manu videlicet Galli illius adolescentis qui paulo ante in altera Caroli elaborarat. Tu de ambabus iudicabis. Incipio iam tuam ipsius genituram diligentius recognoscere, quam feceram antea, more Indico scilicet, exacto ut arbitror; quam, ubi diligenter à te ruminata fuerint ea quae habes, ad te mittam cum revolutione anni 1562. Inventus Cancer in ascen-dente animum tuum magno quodam (k) explebit gaudio, [62 rº] coque repentino: novas enim et inauditas in tuis fodinis reperies divitias, metalla omnis generis, praesertim autem argenti et aeris; quae etiamnum venient e? a?a?µ? (1) t??µ?s??, hoc est, ex tua bona fortuna. Et haec quidem tanta futura sunt, adeoque ilio anno ampia, ut praeterita damna atque detrimenta quantumvis stupenda facilé resarcias. Hoc unum, mi illustriss. Domine, iterum atque iterum monco, quod saepius inculcavi, ab incoeptis ne desistas: veniunt, veniunt, nec longé absunt splendidissimi illi dies à Saturno beandi. Sed et hoc veré dicam, non procul à plumbo argentum purum. De venis argenteis tantum tibi polliceor, quantus est meus erga te amor et observantia, quantum etiam respondere te mihi in amore certo scio. Et hoc habe à me, siquid in Iudiciaria valeo, antequam hae meae literae ad te perferantur, vel non ita multo post, te nova quaedam et [62 vº] miranda revera auditurum de amplissima ditissimàque argenti vena reperta ac de aliis etiam, sed vel inter has una futura est primo quidem exigua, et ob id à fossoribus et investigatoribus negligenda; sed quam caveant summoperé ne contemnant, et diligenter, si quam aliam unquam, atque indefatigato labore persequantur: inde enim scaturigo perpetua et indesinens, in qua perquirenda post intervalla quaedam apparebit aliquid in specubus quod fossores perterrefaciat, sed statim evanescet. Quare dico iterum et dicam saepius, clariss. Rosenbergi:
- NOLI DESISTERE COEPTIS.
GRATA SUPERVENIET Quae NON SPERABITUR HORA.
Interea dum haec attulerit dies, revolutiones eas quas nuper ad te misi poteris taedii fallendi causa perlegere. Fac, obsecro, ut tui sequantur Venerem orientalem in perscrutandis novis venis et mané ante Solem orientem nonnihil viso Veneris astro elaborent, [63 rº] et id quidem continué versus partem, ut dixi, orientalem usque ad medium Maium anni 1562. Ibi enim venae; posthaec fossores retrogradiantur. Sequantur tamen quae ante oculos erunt apparebuntque, ne forté cognita pro incognitis habeantur: nam cognita constant iudicio et manifesta probatione, incognita casu. Atque ista ex revolutione tuae geniturae secundum iudicium Astronomicum. Revolutio autem tua altera anni 1562, quam paro, curabo ut ad te perveniat ad cal. (si non possum citius) Novembreis nundinis Lugdunensibus, quàm amplissima. Tu fac, ut tuae expectatissimae literae quamprimùm ad nos perferantur, quae nos certiores faciant de omnibus rebus et de acceptis revolutionib. geniturisque; nec prius nostras expectato, et caetera praeterea quae tibi destinantur, quam isto literarum officio nobis satisfeceris, in quo non vereor ne diu tuam diligentiam desiderem. [63 vº] Interim si quid acciderit navi vel in illis tuis revolutionibus vel genituris sit aliquis scrupulus, qui te male habeat, tu inquam ne praetermitte scribere. Sed quae à te erunt literae, velim ad nos perveniant deinceps opera Craftii mercatoris Lugd. ad quem solco ego omnia mittere, quae inde ad te, vel ad D. Laur. Pomeranum Biturigas perferantur; nec mihi satis tuto committi posse videntur typographo nostro Brototio. Pomerano quidem viro cum docto, turn suavissimi ingenii sic per literas familiariter utor, ut nemine magis: utinam vestra utriusque praesentia fruerer eodem modo; nihil, mihi crede, vel gratius, vel iucundius in vita accidere possit. Nullum vero ad te fasciculum literarum, quin ad illum etiam copiosé scribam, cum amplissimo amoris erga utrumque mei testimonio. Qui si Biturigas reliquerit, plané iam haereo ad quem meas literas destinem tuto tibi perferendas. Ephemeridem [64 rº] nostram anni proximi 1562 legisse te velim, quam Pio IIII. Pont. Max. dedicavimus (2). in hac prodigia multa, multae calamitates quae Europae nostrae miserrimae imminent latius explicantur, et quidem Gallicé, more nostro. Quantum ad genituram Ioannis filii, quam, ut dixi et vides, ad te mitto, in ipso frontispicio cernere licet duo themata, alterum quidem meo more confectum, alterum ad viam et trutinam Astrologorum, primum est horoscopi, ascendentis secundum; sed omnia significata ex calculo constant triplici. Nec miraberis, heros nobiliss., a me in ea repetita esse quaedam, quod ideo factum est potissimum, quia planisphaerium cum instrumento abavi mei materni Magistri Io. Sanremigii (3) ad harmoniam Astronomicam coniunxi, ne videlicet descriptio geniturae turpiter exaresceret, et taedium tibi nauseamve adferret. Multa tamen à nobis sunt consulto omissa, quae si perscribere voluissem, Iliadem [64 vº] mehercule confecissem potius, quàm iustum geniturae circulum. Sed hoc quantulumcunque est, fac, obsecro, ne pereat. In quibus autem Latinus sermo minus quadrare videbitur, fac etiam leviter ut praetereat nec animum remoretur aut cacchinum moveat: terminis, ut scis, artis est utendum. Ego propter repentinum tabellarii discessum non potui perscriptam genituram recognoscere, quae mutila nonnullis in locis exiguis, non per me quidem, sed per scribam, qui omnia non potuit legere. Verum ista nihil obscuritatis sunt allatura. Tu itaque omnia habes à calculo Astronomico diligenter profecta, in quo nihil falsi sumus. Homines nihilominus sumus, possumus labi, errare, falli et decipi; in calculo tamen vix possumus. Anni sunt feré quadraginta, à quibus tam rem medicam, quàm iudiciariam versamus, nescio quanta cum gloria nostra aut commodo, labore certé atque diligentia [65 rº] indefatigabili (4). Quod thema nuper abs te petebam ut ad me mitteres, nunc nihil est opus: iam enim omnia ad umbilicum pené perduximus. Quod ad reliquos annos attinet, quorum nullas feci revolutiones, felicissimi illi erunt et fortunatissimi, in quibus FULGEBUNT VERE CANDIDI TIBI SOLES (5), in quibus si vis, cornu Amaltheae, praeterquam quod ex alieno aere quaedam inimicitiae. Ex fodinis novis, inquam, quaevis sarcientur incommoda. Liberi tui ambo inclinatione quadam coelesti itémque naturali miranda exequentur. Carolus caveat à stella (uti in genitura scriptum est) quae fuit inventa in decimo tertio, si bene memini, gradu Tauri. Ioannes revera magnus futurus est et magnae spei. Tu vero, mi honorande Domine, da operam ut valeas ; dede te totum hilaritati, iucunditati, alacritati, fuge rixas et iurgia, sollicitosque dolores, nihil concede tristitiis, nihil angoribus. Ex effigie [65 vº] tua deprehendi animi tui magnitudinem, constantiam, fidem, probitatem, et inimicorum quaedam erga te odia ex frustratione rei speratae, sed ut decet virum magnanimum, sine eos valere cum suis odiis et truculentia. Utere vino bono et veteri, non ita diluto, temperato tamen: indulge aliquando genio. Noli, obsecro imprimis, tristari: omnia in melius non minus quam de expectatione S.P.Q.R. de Domitiano (6), omnia, inquam, bene cadent, mihi crede, et brevi: mala omnia sopita, pacataque. Incipiet iamiam fortuna tibi afflare, et tua vota ad prosperos successus evehere, maxima cum rerum omnium affluentia, simul et longaevitate (7): domus tua pace, gaudio et tranquillitate undique efflorescet; videbis natos natorum tuorum, et pacem ages cum adversariis, quo nihil optabilius homini esse potest, nihil melius à Diis immortalibus dari. Vale, mi illustriss. Domine, et diu vive. Salone V idus Septem. 1561.

Singulari tuae probitati devotiss. M. Nostradamus.
 

From Nostradamus to Hans Rosenberger

To the very eminent and very noble personage, Hans Rosenberger, patrician and citizen of Augsburg, Michel Nostradamus, greetings.

It is some months, most noble lord, since your letter was sent on to me. In it, you expressed to me so much friendship and kindness and have shown me admirable munificence . This letter was dated April 8, from near your mines; it was given to me by this noble and faithful young man named Rupert Weidenkopff, whose father, as I learned from the letter of our dear Pomeranian, is a councillor commissioned by the Prince Elector Palatine. This young man told me that he had already crossed great areas of France while believing that he was still in Italy. It is he who brought me this solid silver goblet covered with the purest gold.

On the top, as you told me, I can see engraved the coat of arms of your ancestors; I admired them exceedingly. Your mail also contained a medallion, also gilded and very beautiful, which represents, on one of its faces, your portrait in bust and on the other side your mines. Both of them bear inscriptions in Roman letters, as you had explained to me. I cannot tell you how much it moved me to see your living portrait. I felt overcome with desire to see your face, in whatever way. But what would you say if, in the near future, I were able to see you properly and to embrace you?

To come back to these two precious objects, so well decorated by the artist, one wonders whether to admire more the talent of this artist or the almost royal liberality of the giver.

A few days after finishing your progressions, I arranged to have them transcribed, either in my own hand, or in the hand of my secretary and then to have them sent off to Lyon, c/o the merchant Kraft. Then it will be forwarded to the distinguished Lorenz, the Pomeranian, in Bourges. I expect them to reach you shortly as well as the birthchart of your son Karl. I have calculated this birthchart using three methods: that of the Indians, that of Babylonians, and that which I usually practise.

I have given many details, inspired at once by your physical aspect, by the first name and family name of your mother, and especially by those of your wife.

So that my work may be more legible, I have given it to a young Frenchman (1) to copy, who recently came and offered his services to me. I have calculated the progressions by two methods only, that of the Babylonians and that of my [maternal] ancestors. I hope that these progressed charts, with the birth chart of your son Karl, will have reached you within the time desired.

Now I am sending another birthchart to you -- one that you are looking forward to -- that of your son Hans Rosenberger, accompanied by full explanations, to which I have devoted many nights. With the aim of satisfying you, I have also had it recopied by the young Frenchman who had previously transcribed the birthchart of Karl. You will no doubt let me have your opinion on these two charts.

I am just starting to examine your own birth chart again -- the one I had calculated previously by the Indian method; I want to be sure that it is accurate in every way. When you have time to examine in every way such of my labours as you have to hand, you will receive your progressed chart for 1562. I find in it that your Ascendant is in Cancer -- which will fill your heart with joy, and suddenly too.

In your mines you will discover new riches, completely unexpected -- metals of many kinds and in particular silver and copper. All that will come, without any doubt, from your own good fortune;
your luck will be so significant, from this current year, that it will largely compensate for the setbacks that you have undergone recently. The only thing, most dear and eminent lord, that I would repeat once more to you is:
" Do not give up the effort undertaken". They will arrive and they are not too far off, those golden days blessed by Saturn. I will add this truth: the pure silver is not far from the lead. The silver veins are as considerable, I promise you, as is my affection and my consideration for you, just as, I know your own feelings are in my regard. Accept this prediction, if you find any credibility in my knowledge of judicial astrology.

Before my letter reaches you, or not long after, you will learn astonishing things, absolutely unheard of, concerning the discovery of a very abundant silver vein, as well as of some others which will seem at first to be so small that (for a little while) it is likely to be neglected by the prospectors:
let them beware of scorning it, but on the contrary, let them devote strenuous efforts to it. It is an inexhaustible source. While this mine is being explored, an apparition will freeze the miners rigid with fearbefore disappearing quickly. This is why I repeat to you once more, very noble Rosenberger, " Do not give up your undertaking; the hour of good fortune will occur when it is no longer expected".

While waiting for these events to occur, if you would care to divert yourself from your troubles, examine the progressed charts that I have sent to you.

I beg you to arrange for your men to follow Venus, in the east, in their search for new veins. Have them work in the morning, before the rising of the sun, aiming (without stopping) towards the east, without losing sight of Venus. Do this until it is mid-May 1562. There, they will find veins; then they will be able to turn back again:

All they will need to do it is to let themselves be guided by what they see in front of them. Let them not confuse what is certain with what is still dubious! The certainty will appear in an obvious way thanks to simple examination, while what is still unknown has to do with pure chance.

This is what is revealed in your solar progression established according to my astrological judgement.
As for the revolution of 1562, on which I am now working, I will arrange for it to arrive in November (at the latest) at the start of the Lyon fair.

Do your best to see that your answer reaches me as soon as possible: I am looking forward to it. I would like to be sure that you have received my progressions and birthcharts. I also hope that, without even waiting for this new mail that I am sending you, you will have fulfilled my expectations by giving me your news, which I am awaiting. If however something new were to happen or if you were to have some difficulty in interpreting my charts, do not hesitate to write me. You can forward your mail to me by the intermediary of the merchant Kraft, in Lyon, to whom I myself address all of the messages that I need to send to you or to Lorenz the Pomeranian in Bourges. I do not think that going via my printer Brotot is as safe.

I correspond fairly regularly with the Pomeranian, of whose kindness I appreciate as much as his knowledge. Heaven grant that I may meet you both! Nothing would be more pleasant (how about joyousor enjoyable? He seems truly excited by the prospect) for me. Each time I address mail to you, I also write at some length to the Pomeranian: thus, I express my great attachment for both of you. But, if the Pomeranian leaves Bourges, then I wonder to whom I shall be able to address the mail intended for you.

I would like you to be aware of my almanac for next year, 1562, which I have dedicated to the sovereign Pope Pius IV; in it I develop in French, and according to my method, the numerous wonders, as well as the no less numerous calamities, that threaten our unfortunate Europe.

Let us return to the birthchart of your son Hans that I have included herein.

You will note, by reading the first page, that I include two birth chart commentaries;
one established according to my own method, the other according to the method that is usually used by other astrologers. The first is based on the horoscope, the second on the Ascendants, but they both comprise triple calculations.
Do not be astonished, noble lord, to find some repetitions; because I have attempted to bring improvements, by using a planisphere with another instrument [astrolabe?] (2) (which came to me from my maternal great-grandfather Jean de Saint-Remy) in order to obtain a greater astrological perfection. Thus, I hope to return to you more pleasing results in his birthchart. I, however, have been obliged to pass some details under silence, because, if I had said all I wanted to say in my own words, I would be writing an epic, like the Iliad, rather than a birth reading. Lastly, as diminished as it is, try to make good use of it. To tell the truth, the Latin language does not seem appropriate to me for this subject.
In addition, my text is not without defect. However, do not put it to scorn: we have to do the best with the our limited knowledge.

Because of the hasty departure of the courier it is impossible for me to read over this birthchart. It may be somewhat mutilated in places; the blame should not fall to me but to my secretary who could not always read my writing. Though it is not perfect, this text is sufficiently clear: it presents to you the predictions [that were] based on a series of astronomical calculations, and therefore cannot mislead. Of course, we are men and are prone to error; but strict calculation limits these errors.

I have been practising medicine and judicial astrology for nearly forty years now -- I do not know what has made my reputation in these fields-- without any doubt, it is the fruit of my continual zeal.

As for the chart that I requested you to send me, do not worry about it at present because I have redone all of the calculations starting from the beginning.

With regard to the years for which I did not establish progressed charts; they are the years of extreme happiness or during which the " brilliant sun will shine down upon you resplendently" [Catullus], or the horn of plenty of Amalthea will be poured out upon you, even if some creditors still bear you ill will.

New mines, I repeat to you, put an end to all your troubles. Your two children will benefit as much from good astral aspects as from their own natural inclinations. However, let Karl mistrust this star (as indicated in his birth chart) that is, if my memory serves me, in the 13th degree of the Bull (3)! As for Hans, he may have high hopes for the future.

To return to you again, very honourable lord, I say to you: take care of your health. Give yourself over to gaiety, joy and light-heartedness. Avoid arguments, disputes, and torments. Do not concede anything to sadness nor to anguish. By examining your portrait, I have distinguished the nobility of your soul, your firmness, your good faith, your honesty.
I can see that your enemies, frustrated in their hopes, have a dedicated hatred toward you. But, as is appropriate to a man of your mettle, you will succeed in spite of their resentments. Drink good old wine, without water, moderately, but do not be too strict. I beg you, do not sink into despair: nothing can be so bad that it cannot be ameliorated.
As was the case for the Romans, S.P.Q.R. [Senatus Populusque Romanus] invited by Domitianus; all will be better soon, believe me.

All of your misfortunes will be forgotten and buried. Fortune will soon begin to smile upon you. Your wishes will be carried out and you will enjoy prosperity as well as longevity; your house will know peace and joy; you will [live to] see your grandchildren and you will reconcile yourself with your enemies. What more could you wish? What can heaven grant you that is more favourable?
Farewell, eminent lord; long life to you!
Salon, September 9, 1561.
Wholly devoted to Your Honour,
Michel Nostradamus

(1) Jean de Chevigny/Chavigny
(2) an astrolabe (Peter-- Care to elaborate in your own words?)
(3) Possibly the star Aldebaran and not Taurus the Bull.Search the site


This site has been optimized for the use of a resolution: 1024 by 768     

THIS IS A "NO PROFIT" SITE 

Last update 16 April 2005Site map: Too many pages? Are you confused? click on the link to see the full list of my web-pages.

Nostradamus it: External site where you can compare side by side all the quatrains.

Libri & Books:Why you don't buy a beautiful fac-simile instead to spend thousand of dollars for an original?

© All Rights Reserved - Designed by Mario Gregorio